SUPPORT US / TUE MEITÄ:

We have started a missionary work as Gospel First in 2019. We are working wholeheartedly and have been able to lead large numbers of people to Jesus. We can do even more if you help us. We could make effective gospel proclamation events and could carry the message of salvation to lost souls of Jesus Christ.

Don’t you have a saying, ‘It’s still four months until harvest’? I tell you, open your eyes and look at the fields! They are ripe for harvest. (John 4:35)

To support our mission:
Op account:

FI23 5542 2320 4252 00
MobilePay 61466


Fundraising permit: RA/2021/151Poliisihallitus Arpajaishallinto

Gospel First ry – Y tunnus: 3083801-5

Thank you!

Arto Boa & Gospel First -team

Olemme aloittaneet lähetys/missio -työn Gospel Firstin ry:nä vuonna 2019. Teemme työtä koko sydämisesti ja olemme saaneet johdattaa isoja ihmismääriä Jeesuksen luokse. Voimme tehdä vielä enemmän, jos autat meitä. Saisimme tehtyä tehokkaita evankeliumin -julistus tapahtumia ja voisimme viedä pelastuksen sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta kadotetuille sieluille.

Ettekö sano: ‘Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu’? Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. (Joh. 4:35)

Jos haluat tukea lähetystyötämme:
Kannatustili Op:

FI23 5542 2320 4252 00
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa: RA/2021/151Poliisihallitus Arpajaishallinto

Gospel First ry – Y tunnus: 3083801-5

Kiitos sinulle!

Arto Boa & Gospel First -tiimi

Gospel First International:

Gospel First International:

G1 International – Gospel First

The Gospel First is a Christian missionary organization that puts work into action to fulfill the great commission. In the Gospel of Mark, in chapter 16 Jesus says, “Go into all the world, and preach the gospel to all creatures”. The mode of action given by Jesus is simple, go and proclaim. This is the core of God’s missionary model, and this commandment is still valid today. The focus of today’s missionary work has become increasingly project-oriented and development-oriented. There is a great need for mission work that is based on the gospel proclamation. There are more people on our planet than ever and most of them are under 30 years of age, for these people the Gospel is not good news if they never hear it. That’s why there is a need for action! In recent years, we have organized missions that combine evangelism and proclamation, and this have work out amazingly and this is what we want to do!  We understand from the Bible that God has a mission to take the Gospel into all the world. How does this work? This is accomplished by going and proclaiming the Gospel.  The mission statement given by Jesus is: “Go into all the world and preach the gospel to all creatures” (Mark.16: 15) This is the core work that we want to do with the “Gospel First” -organization. Now is great harvest time!

Do you not say, “There are yet four months, then comes the harvest”? Look, I tell you, lift up your eyes, and see that the fields are white for harvest. (Joh. 4:35)

Gospel First ry on yhteiskristillinen lähetysjärjestö joka toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Markuksen evankeliumissa, luvussa 16 Jeesus sanoo: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille”. Jeesuksen antama toiminta malli on yksinkertainen, menkää ja julistakaa. Tämä on Jumalan antama lähetystyö -mallin ydin ja tämä käsky on yhä voimassa, tänä päivänäkin. Länsimaissa nykypäivän lähetystyön painopiste on siirtynyt yhä enemmän projektiluonteiseksi ja kehitysyhteistyö -painotteiseksi. Tämän vuoksi nyt on suuri tarve julistus painotteiselle lähetystyö -toiminnalle. Maapallollamme on enemmän ihmisiä kuin koskaan ja heistä suurin osa on alle 30 vuotiaita, näille ihmisille evankeliumi ei ole hyvä uutinen, jos he eivät koskaan kuule sitä. Siksi on tarve toimia! Olemme viime vuosina nähneet hyväksi toiminta malliksi rakennetut missiot, jossa yhdistetään evankeliointi ja julistustyö.  Raamatusta ymmärrämme, että Jumalalla on missio viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Miten tämä onnistuu? Tämä onnistuu toteuttamalla Jeesuksen antamaa missio-ohjetta: ” ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille” (Mark. 16:15) Me haluamme mennä, me haluamme julistaa, tätä missiota haluamme  Gospel First –järjestönä toteuttaa. Nyt on elonkorjuun aika!

Ettekö sano: ”Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu? Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. (Joh. 4:35)

Gospel First missio Pakistaniin syyskuussa 2021 🇵🇰🙏 Auta meitä julistamaan evankeliumia Pakistanissa. Alustava missio ohjelma:

  1. syyskuuta 202I Healing & Evangelistic Mass Crusade

Olemme palkanneet evankelistan Pakistaniin ja aiomme työskennellä yhdessä hänen kanssaan yhdessä ja varustaa häntä työhön mission aikana.

Olemme painaneet 1000 kappaletta Arto Boan hartauskirjaa Avaimet, jota on muokattu opetuslapseutus materiaaliksi urdun -kielellä. Varustamme evankelistamme jakamaan ja käyttämään tätä materiaalia. Painatimme tämän materiaalin, koska tarvitsemme opetuslapseus materiaalia, ja urdu -raamattuja oli jo saatavilla, joten meidän ei tarvinnut investoida niihin. Uskomme, että tämä opetuslapseusmateriaali tulee olemaan siunaus Pakistanissa.

Etsimme myös mahdollisuuksia laajentaa työtämme ja löytää mahdollisia tapoja tehdä lähetystyötä naisten keskuudessa Pakistanissa.

KANNATA TYÖTÄMME:

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Jeesus antoi meille lähetyskäskyn mennä kaikkeen maailmaan ja julistaa evankeliumi kaikille luoduille. (Mark. 16:15) Tämä oli lähetyskäsky, ei ehdotus. Ja tärkeä asia on, että kun lähdemme, teemme sitä mitä Jeesus pyysi tekemään, eli julistamme evankeliumia. Nykyään tehdään paljon fyysistä auttamistyötä, mutta Raamatun mukaan tärkein ja paras apu on se, että viemme evankeliumin voiman ihmisille, se on tärkeintä ja se on hengellistä auttamista. On olemassa taivas ja on olemassa helvetti, kyse on iankaikkisesta kadotuksesta, tai iankaikkisesta pelastuksesta.

Tämän Jeesuksen antaman lähetyskäskyn toteuttamiseksi olemme perustaneet Gospel First työn. Tarvitsemme apuasi evankeliumin viemiseen, vaikka evankeliumi on ilmaista sen vieminen aiheuttaa kustannuksia. Meillä on monta isoa missiota suunnitteilla ja tarvitsemme taloudellista tukea näiden toteuttamiseen.

Meillä on palava näky rakentaa kaikken suurimmat julistus tapahtumat, mitä Suomesta käsin on koskaan rakennettu. Tämä aika tarvitsee sitä! Ihmisiä on nykypäivänä miljardeja ja evankeliumin julistus kampanjat ovat tehokas keino tavoittaa ihmismassoja.

Nyt syyskuun ja lokakuun vaihteessa 2021 meillä on useita kymmeniä tapahtumia Pakistanissa ja julistamme evankeliumia tuhansille ja tuhansille ihmisille. Tapahtumien järjestely vaatii useita busseja ihmisten kuljetuksiin eri alueilta ja äänentoisto laitteita. Rakenteellisia kustannuksia muodostuu pakosti, isoista massa -tapahtumista. Auta meitä tekemään tätä työtä, ohessa tiedot kuinka voit tukea:

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Gospel First Pakistan mission tentative program 🇵🇰🙏☺️

“Help us that we could bring the gospel to Pakistan 🇵🇰 “ information how to support below 👇 of this post.

24 Sep 202I Healing & Evangelistic Mass Crusade

25 Sep 2021 Out reach Meeting

26 Sep 2021 Two Sunday services

27 Sep 2021 Out reach Meeting

28 Sep 2021Out reach Meeting

29th Sep traveling/ moving location

30th sep we will have open air meeting in a small ground 1000 plus will be gathered there, we hired buses , stage etc.

1st Oct we will have meeting in church 300plus people then

2nd Oct we rented a big hall 1000 plus people will gathered in that hall buses will bring people.

3rd Oct we will have two church service

4th Oct meeting inside the church 300 plus people.

5th Oct meeting inside the church 300 plus people.

6th Oct open air meeting 500 plus, buses and tuk-tuk transportation for people and on Sunday we will take a part t open sewing centre.

We have hired an evangelist in Pakistan and we going to work together with him and equip him for the work.

We have printed 1000 copies of the Arto Boa’s devotional book, Keys that has been modified for discipleship material in Urdu -language. We gonna equip our evangelist to hand out this material. We printed these material, because we need discipleship material and there were already access to Urdu Bibles, so we didn’t need to invest for them. We believe that this discipleship material is gonna be a blessing in Pakistan.

We are also seeking opportunities to expand our work and find possible ways to do mission work among women in Pakistan.

KANNATA TYÖTÄMME:

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Alavuden vapaaseurakunta 🇫🇮🙏☺️
On ilo vierailla kotikulmilla Etelä-Pohjanmaalla. Seurakunta oli täynnä porukkaa ja täynnä elämää. Sanoma tänään oli se, että ei keskitytä ongelmiin – vaan ongelmien selvittäjään, Jeesukseen Kristukseen. Kaikilla on vaikeuksia ja ongelmia, mutta kaikilla ei ole Jeesusta! Ilo ei ole sitä että meiltä puuttuu ongelmat – vaan ilo tulee Jeesuksen läsnäolosta elämässämme! 🇫🇮☀️🔥🙌🙏✝️

PAKISTAN 

Olemme aloittaneet Gospel First ry:n kautta evankeliumin julistus työtä Pakistanissa palkkaamalla ”Gideon” (nimi muutettu)koko aikaiseksi evankelistaksi. Hän on alle kolmekymmentävuotias pakistanilainen. Hänet on kastettu muutama vuosi sitten, on innokas Evankelista ja toimii erittäin islamilaisella / vaarallisella alueella.

Olemme aloittaneet tämän ohjelman Huhtikuussa 2021 ja koulutamme evankelistoja Pakistanissa tulevaisuutta silmällä pitäen.

Operatiivista työtä kehittää Jukka ja Minna Karhunen, Tornion helluntaiseurakunnasta. He toimivat Gospel First ry:n Pakistanin työn operaattoreina.

Maaperä on todella kova ja evankelistamme toimii jatkuvan paineen alaisuudessa. Iloitaan useista kymmenistä ihmisistä, jotka ovat pelastuneet islamilaisilla alueilla ”Gideonin” työn kautta. Kiitos jokaiselle, joka on auttanut työtä käyntiin kanssamme.

Jos haluat lisää tietoa, olla tiiviimmin työssä mukana, ota yhteyttä Minnaan, tässä ohessa yhteystiedot:

Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

Pakistanin evankelistojen palkkaus työ:
info@g1international.fi

Gospel First ry

KANNATA TYÖTÄMME:
Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

TUE PAKISTANIN TYÖTÄ!

SUPPORT THE GOSPEL FOR PAKISTAN!

ARTO BOA’S DEVOTIONAL BOOK “KEYS” HAS BEEN TRANSLATED IN URDÚ. 
GOSPEL FIRST HAS PRINTED 1000 COPIES AS A TOOL FOR EVANGELISATION.

EVANGELIST ARTO BOA WITH MINNA AND  JUKKA KARHUNEN  IN PAKISTAN, APRIL 2021.

Help us to bring gospel to Pakistan 🇵🇰🙏


The 22nd of September we gonna travel to Pakistan and we going to do two weeks mission including many open air meetings. We are preparing several crusades for thousands of people. Busses transportation is gonna be organized for picking up people from different districts. Pray for this gospel campaign!

We have printed 1000 copies of the Arto Boa’s devotional book Keys, that has been modified to be a discipleship material for new believers in Urdu -language. We gonna equip our evangelist to use and to hand out this material. We printed these material, because we need discipleship material and and we had already access to Urdu Bibles, so we didn’t need to invest for them. We believe that this discipleship material is gonna be a blessing in Pakistan.

We are also seeking opportunities to expand our work and find possible ways to do mission work among women in Pakistan.

___

Gospel First Pakistan työ🇵🇰

Meillä oli tänään Pakistanin työn puitteissa tapaaminen Jukka ja Minna Karhusen kanssa. He ovat opettaneet ja kouluttaneet Gospel Firstin palkkaamaa evankelistaa joka keskiviikko huhtikuusta alkaen. “Gideon” (nimi muutettu turvallisuussyistä) on nuori evankelista, jota koulutamme sielujen voittamis työhön Pakistanissa. Useita kymmeniä ihmisiä on tullut uskoon ja kastettu maaseudulla.

Syyskuun 22. päivänä matkustamme Pakistaniin ja teemme kahden viikon lähetysmatkan, jonka aikana järjestämme useita ulkoilma -kokouksia. Olemme valmistelemassa useita isoja julistus -tapahtumia, tuhansille ihmisille. Järjestämme bussikuljetuksia ihmisten noutamiseksi eri alueilta. Pyydämme rukousta näiden evankeliumi kampanjoiden puolesta!

Olemme painaneet 1000 kappaletta Arto Boan Avaimet -hartauskirjaa, jota on muokattu urdu -kieliseksi opetuslapseutus materiaaliksi. Varustamme matkamme aikana evankelistamme käyttämään ja jakamaan tätä materiaalia. Painatimme tämän materiaalin, koska tarvitsemme opetuslapseutus materiaalia ja meillä oli jo Urdun kielisiä -raamattuja saatavilla, joten meidän ei tarvinnut investoida niihin. Uskomme, että tämä opetuslapseusmateriaali tulee olemaan siunaus Pakistanissa.

Etsimme tulevan matkan aikana myös mahdollisuuksia laajentaa työtämme ja löytää mahdollisia tapoja tehdä lähetystyötä Pakistanilaisten naisten keskuudessa.

___

Olemme aloittaneet Gospel First ry:n kautta evankeliumin julistus työtä Pakistanissa palkkaamalla ”Gideon” 🇵🇰 (nimi muutettu)koko aikaiseksi evankelistaksi. Hän on alle kolmekymmentävuotias pakistanilainen. Hänet on kastettu muutama vuosi sitten, on innokas Evankelista ja toimii erittäin islamilaisella / vaarallisella alueella.

Olemme aloittaneet tämän ohjelman Huhtikuussa 2021 ja koulutamme evankelistoja Pakistanissa tulevaisuutta silmällä pitäen.

Operatiivista työtä kehittää Jukka ja Minna Karhunen, Tornion helluntaiseurakunnasta. He toimivat Gospel First ry:n Pakistanin työn operaattoreina.

Maaperä on todella kova ja evankelistamme toimii jatkuvan paineen alaisuudessa. Iloitaan useista kymmenistä ihmisistä, jotka ovat pelastuneet islamilaisilla alueilla ”Gideonin” työn kautta. Kiitos jokaiselle, joka on auttanut työtä käyntiin kanssamme.

Jos haluat lisää tietoa, olla tiiviimmin työssä mukana, ota yhteyttä Minnaan, tässä ohessa yhteystiedot:

Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

Pakistanin evankelistojen palkkaus työ:
info@g1international.fi

Gospel First ry

KANNATA TYÖTÄMME:
Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Porvoo ☀️🇫🇮🙏☺️
Onpa hieno olla Porvoon torilla evankelioimassa. Meillä on ollut todella hyviä kohtaamisia, ollaan saatu rukoilla monen puolesta ja antaa hengellistä luettavaa monella kielellä. Henna Karjalainen ja Orvo Berg musisoivat ja meitä on noin 20 uskovaa pitämässä hyvää sanomaa esillä! Yksi nuori Porvoolainen juuri rukoili syntejä anteeksi ja Jeesusta elämäänsä! Onpa upeaa! 🔥🙌🙏🇫🇮

Rom 10:13 Sillä “jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.
Rom 10:14 Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?
Rom 10:15 Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: “Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!”🇫🇮🙏

Porvoo torstai 9.9.2021 🇫🇮🙏
Tervetuloa torstaina 9.9 mukaan evankelioimaan Porvoon torille klo 15 eteenpäin. Klo 18 kokous, Missiokyrkan Rauhankatu 37, Porvoo
Tervetuloa mukaan 🇫🇮☺️🙌🙏

Gospel First Pakistan-work🇵🇰
We had a Pakistani work-team meeting with Jukka and Minna Karhunen. They have teach and train Gospel First evangelist every Wednesday, starting from this year’s April. “Gideon” (name is changed, for security reasons) is young evangelist that we are equipping and training to win souls in Pakistan. Several dozen people have come into the faith through his work and has been baptized in the rural areas.

22nd of September we gonna travel to Pakistan and we going to do two week mission including many open air meetings. We are preparing several crusades for thousands of people. Busses transportation is gonna be organized for picking up people from different districts. Pray for this gospel campaign!

We have printed 1000 copies of the Arto Boa’s devotional book, Keys that has been modified for discipleship material in Urdu -language. We gonna equip our evangelist to hand out this material. We printed these material, because we need discipleship material and there were already access to Urdu Bibles, so we didn’t need to invest for them. We believe that this discipleship material is gonna be a blessing in Pakistan.

We are also seeking opportunities to expand our work and find possible ways to do mission work among women in Pakistan.

————————————————————

Gospel First Pakistan työ🇵🇰

Meillä oli tänään Pakistanin työn puitteissa tapaaminen Jukka ja Minna Karhusen kanssa. He ovat opettaneet ja kouluttaneet Gospel Firstin palkkaamaa evankelistaa joka keskiviikko huhtikuusta alkaen. “Gideon” (nimi muutettu turvallisuussyistä) on nuori evankelista, jota koulutamme sielujen voittamis työhön Pakistanissa. Useita kymmeniä ihmisiä on tullut uskoon ja kastettu maaseudulla.

Syyskuun 22. päivänä matkustamme Pakistaniin ja teemme kahden viikon lähetysmatkan, jonka aikana järjestämme useita ulkoilma -kokouksia. Olemme valmistelemassa useita isoja julistus -tapahtumia, tuhansille ihmisille. Järjestämme bussikuljetuksia ihmisten noutamiseksi eri alueilta. Pyydämme rukousta näiden evankeliumi kampanjoiden puolesta!

Olemme painaneet 1000 kappaletta Arto Boan Avaimet -hartauskirjaa, jota on muokattu urdu -kieliseksi opetuslapseutus materiaaliksi. Varustamme matkamme aikana evankelistamme käyttämään ja jakamaan tätä materiaalia. Painatimme tämän materiaalin, koska tarvitsemme opetuslapseutus materiaalia ja meillä oli jo Urdun kielisiä -raamattuja saatavilla, joten meidän ei tarvinnut investoida niihin. Uskomme, että tämä opetuslapseusmateriaali tulee olemaan siunaus Pakistanissa.

Etsimme tulevan matkan aikana myös mahdollisuuksia laajentaa työtämme ja löytää mahdollisia tapoja tehdä lähetystyötä Pakistanilaisten naisten keskuudessa.

———————————————————-

Nimi: ”Gideon” 🇵🇰 (nimi muutettu)
Alle kolmekymmentävuotias pakistanilainen. Hänet on kastettu muutama vuosi sitten. Hän on innokas Evankelista ja toimii erittäin is-lamilaisella / vaarallisella alueella.

Olemme aloittaneet Gospel First ry:n kautta evankeliumin julistus työtä Pakistanissa palkkaamalla hänet koko aikaiseksi evankelistaksi. Olemme aloittaneet tämän ohjelman Huhtikuussa 2021 ja koulutamme evankelistoja Pakistanissa tulevaisuutta silmällä pitäen.

Operatiivista työtä kehittää Jukka ja Minna Karhunen, Tornion helluntaiseurakunnasta. He toimivat Gospel First ry:n Pakistanin työn operaattoreina.

Maaperä on todella kova ja evankelistamme toimii jatkuvan paineen alaisuudessa. Iloitaan useista kymmenistä ihmisistä, jotka ovat pelastuneet islamilaisilla alueilla ”Gideonin” työn kautta. Kiitos jokaiselle, joka on auttanut työtä käyntiin kanssamme.

Jos haluat lisää tietoa, olla tiiviimmin työssä mukana, ota yhteyttä Minnaan, tässä ohessa yhteystiedot:

Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

Pakistanin evankelistojen palkkaus työ:
info@g1international.fi

Gospel First ry

KANNATA TYÖTÄMME:
Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto