Gospel First International

G1 International – Gospel First International

The Gospel First is a Christian missionary organization that puts work into action to fulfill the great commission. The official name of the organization is G1 International. In the Gospel of Mark, in chapter 16 Jesus says, “Go into all the world, and preach the gospel to all creatures”.The mode of action given by Jesus is simple, go and proclaim. This is the core of God’s missionary model, and this commandment is still valid today. The focus of today’s missionary work has become increasingly project-oriented and development-oriented. There is a great need for mission work that is based on the gospel proclamation. There are more people on our planet than ever and most of them are under 30 years of age, for these people the Gospel is not good news if they never hear it. That’s why there is a need for action! In recent years, we have organized missions that combine evangelism and proclamation, and this have work out amazingly and this is what we want to do!  We understand from the Bible that God has a mission to take the Gospel into all the world. How does this work? This is accomplished by going and proclaiming the Gospel.  The mission statement given by Jesus is: “Go into all the world and preach the gospel to all creatures” (Mark.16: 15) This is the core work that we want to do with the “Gospel First” -organization. Now is great harvest time!

Do you not say, “There are yet four months, then comes the harvest”? Look, I tell you, lift up your eyes, and see that the fields are white for harvest.(Joh. 4:35)

G1 International – Gospel First International

Gospel First ry on yhteiskristillinen lähetysjärjestö joka toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Järjestön virallinen nimi on G1 International. Markuksen evankeliumissa, luvussa 16 Jeesus sanoo: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille”.Jeesuksen antama toiminta -malli on yksinkertainen, menkää ja julistakaa. Tämä on Jumalan antama lähetystyö -mallin ydin ja tämä käsky on yhä voimassa, tänä päivänäkin. Länsimaissa nykypäivän lähetystyön painopiste on siirtynyt yhä enemmän projektiluonteiseksi ja kehitysyhteistyö -painotteiseksi. Tämän vuoksi nyt on suuri tarve julistus painotteiselle lähetystyö toiminnalle. Maapallollamme on enemmän ihmisiä kuin koskaan ja heistä suurin osa on alle 30 vuotiaita, näille ihmisille evankeliumi ei ole hyvä uutinen, jos he eivät koskaan kuule sitä. Siksi on tarve toimia! Olemme viime vuosina nähneet hyväksi toiminta malliksi rakennetut missiot, jossa yhdistetään evankeliointi ja julistustyö.  Raamatusta ymmärrämme, että Jumalalla on missio viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Miten tämä onnistuu? Tämä onnistuu toteuttamalla Jeesuksen antamaa missio-ohjetta: ” ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille” (Mark. 16:15) Me haluamme mennä, me haluamme julistaa, tätä missiota haluamme  Gospel First –järjestönä toteuttaa. Nyt on elonkorjuun aika!

Ettekö sano: ”Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu? Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi.(Joh. 4:35)


GOSPEL FIRST 

    We have create Gospel First -organization as a platform for the mission’s work, although we have start from scratches, we keep on carrying on by faith, believing that the Lord will help and guide us in all our vision to reach the unreachable.

We will begin by praying and we will carry on step by step, with various forms of work through Gospel First International.

     Olemme perustaneet lähetystyötä varten Gospel First ry:n ja olemme uskossa lähteneet liikenteeseen, uskoen että Herra auttaa ja johdattaa kaikessa näyssämme tavoittaa tavoittamattomat.

Tulemme aloittamaan rukoillen askel askeleelta erilaisia työmuotoja Gospel First International -järjestön kautta.