Kategoria: PAKISTAN/PAKISTAN

Järjestämme parhaillaan missiota Pakistaniin. Tavoitteenamme on tavoittaa kymmeniä tuhansia Pakistanilaisia evankeliumin julistuksella. Evankeliumi on ilmaista, mutta sen vieminen maksaa. Auta meitä toteuttamaan lähetyskäskyä, viedään yhdessä Suomesta evankeliumia Pakistaniin, se on parasta mitä voimme heille antaa!

Sillä ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? (Room. 10:13-15)

Lähetä evankeliumia Pakistaniin:

LISÄÄ TIETOA
Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

info@g1international.fi

First Gospel ry

TUE MEITÄ:
Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00
Suurin tarve / Viite
(Pakistanin työviite 7799)

MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
AR / 2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Pakistan Report 🇵🇰
“We are teaching women and children. We are planning at the moment to expand women meetings in other villages also, but this is not possible yet, please pray for the aim”

 • evangelist Mona –

—————————————————————

“Greetings in the name of Jesus Christ, Praise the Lord, this month we are having great time with kids , youth and house church meeting.In our meeting with youth , youth has been growing in Christ, we fed kids in different areas all glory to God, kids are foundation and we have been trying our best to make that foundation strong. We started to reach two more areas keep us in prayers
God bless you.”

 • Evangelist Gideon –

—————————————————————

We are organizing a gospel campaign to Pakistan in February. We are planning to reach tens of thousands of Pakistani people with Gospel proclamation, we need our help! Help us to organize these events!

Last time we organized this meetings, many gave their lives to Jesus! And we could baptize more than hundred people before leaving to Finland.

Gospel First – Pakistan
Since the spring, we have supported a young evangelist named “Gideon” (name changed). He is an evangelist under the age of 30 who has eagerly won souls to Christ every month. We have visited the areas where he works. He, for example, works with a church planting in the mus-limi area. I got to visit this area in the previous mission trip. He leads youth work in several congregations and organizes Outreach events to reach non-believers.

Now, in faith, in October 2021 we have wanted to take additional responsibility for the situation in Pakistan. We wanted to expand our work with women and blessed another Gospel First evangelist in Pakistan. This young woman named “Mona” is under 25 and has just graduated from university. She will begin coordinating the evangelism -work among the women. There are far more women than men in the churches of Pakistan and we are glad that now we can reach both, men and women! Praise the Lord!

During the last trip, a local church-work-supporter gave us a small office-space from his business apartment, where we can have a Gospel First Mission Center. This is a really great thing, that together with the locals we can better coordinate our evangelism work in the different districts.

We need your help so that we can do powerful evangelism work in Pakistan. We need support for our work. All the work takes place through a first-hand connection. We know people that we are working with and teach them weekly. They report on the work to us weekly basis.

MORE INFORMATION
Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

info@g1international.fi

Gospel First ry

TUE LÄHETYSTYÖTÄ/ SUPPORT US:
Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00
Suurin tarve/
(Pakistanin työn viite 7799)

MobilePay 61466
(Suurin tarve)

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

—————————————————————

Pakistan 🇵🇰

”Opetamme naisia ja lapsia. Suunnittelemme tällä hetkellä naisten kokouksien laajentamista myös muihin kyliin, mutta se ei ole vielä mahdollista, rukoilkaa tavoitteen puolesta”

Aamen

 • Mona Evangelista –

—————————————————————

”Tervehdys Jeesuksen Kristuksen nimessä, ylistys Herralle, tässä kuussa meillä on ollut toimintaa lasten, nuorten ja kotiseurakunnan kokouksissa. Nuorten kokouksissa, nuoriso on kasvanut Kristuksessa. Ruokimme lapsia eri alueilla. Kaikkea kunniaa Jumalalle, lapset ovat perusta, ja olemme tehneet parhaamme tehdäksemme tämän perustan vahvaksi. Aloimme tekemään suunnitelmia saavuttaa kaksi muuta aluetta, rukoillaan näiden alueiden puolesta.”

Jumala siunatkoon sinua.

 • Evankelista Gideon –

—————————————————————

Järjestämme ison mission Pakistanissa helmikuussa. Aiomme tavoittaa kymmeniä tuhansia pakistanilaisia ensi käden evankeliumin julistuksella, tarvitsemme apuasi. Auta meitä järjestämään näitä tapahtumia.

Kun viimeksi järjestimme näitä kokouksia, monet antoivat elämänsä Jeesukselle! Ja saimme kastaa yli sata ihmistä ennen kuin lähdimme takaisin Suomeen.

Keväästä lähtien olemme tukeneet nuorta evankelistaa nimeltä ”Gideon” (nimi muutettu). Hän on alle 30-vuotias evankelista, joka innokkaasti voittaa sieluja Kristukselle joka kuukausi. Olemme vierailleet alueilla, joilla hän työskentelee. Hän esimerkiksi työskentelee kirkon perustamisen parissa mus-limi-alueella. Sain vierailla tällä alueella edellisellä lähetysmatkallani. Hän ohjaa nuorisotyötä erilaisissa seurakunnissa ja järjestää evankeliointi -tilaisuuksia tavoittaakseen ei-uskovia.

Lokakuussa 2021 otimme lisävastuuta Pakistanin tilanteesta. Halusimme laajentaa työtämme naisten pariin. Löysimme Monan, hän on nais -evankelistamme Pakistanissa. Tämä nuori nainen on alle 25-vuotias ja on juuri valmistunut yliopistosta. Hän alkaa koordinoida evankelioimistyötä naisten keskuudessa. Pakistanin kirkoissa on paljon enemmän naisia ​​kuin miehiä, ja olemme iloisia, että voimme nyt tavoittaa sekä miehet että naiset! Rukoillaan tämän työn puolesta!

Viimeisellä matkalla paikallinen seurakunta antoi meille työhuoneistostaan ​​pienen toimiston, jossa meillä on nyt evankeliointityön koordinointi työ. Tämä on todella hieno asia, että yhdessä paikallisten kanssa voimme paremmin koordinoida evankeliointityötämme eri alueilla.

Tarvitsemme apuasi voidaksemme toteuttaa evankelioimistyötä Pakistanissa. Tarvitsemme tukea työhömme. Kaikki työt tehdään ensikäden yhteyden kautta. Tunnemme ihmiset, joiden kanssa työskentelemme, ja opetamme heitä viikoittain. He raportoivat meille työstä viikoittain.

LISÄÄ TIETOA
Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

info@g1international.fi

First Gospel ry

TUE MEITÄ:
Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00
Suurin tarve /
(Pakistanin työviite 7799)

MobilePay 61466
(Maksimaalinen tarve)

Rahankeräyslupa:
AR / 2021/151
Poliisineuvoston arpajaisten hallinto

Gospel First Pakistan 🇵🇰 (👇Suomeksi alla 🇫🇮)
We are organizing mission to Pakistan. September 2021 we had a great mission trip to Pakistan and we could reach more than 40 thousand people, all the outreach -meetings counted together. Pictures below is from the biggest crusade we had.

February we are going again to Pakistanin. At the moment we are organizing this coming Mega Crusade in of of the major cities in Pakistan. We are targeting tens of thousands of people to this crusade. We also gonna do many outreach -happenings and Leaders conferences, for the church leaders. Also Jukka and Minna from the Pentecostal church of Tornio, who are Gospel First Pakistan -work coordinators are coming with us to train and equip our local Gospel First evangelists. We have two 23 years old Gospel First -evangelist working to win souls in Pakistan.

We need our help to build up this big mission in Pakistan. Infrastructure for this kind of gospel campaign is costing and we need financial support to build this big Gospel campaign to Pakistan. We believe, that now is the moment! We don’t know how much time we have before Jesus is coming back, but in the meanwhile we really need to work hard to win souls to Jesus Christ!

In December we could buy a projector to evangelist Simeon. Now he can show Jesus films to children and use the projector in villages.

Evangelist Mona got a new smartphone and this is a great tool for the zoom -teaching, that we do from Finland.

We took a part as Gospel First ministry of the Christmas gifts costs for the children and Gideon and Mina delivered them.

We are organizing a mega crusade to Pakistan in February. We are planning to reach tens of thousands of Pakistani people with Gospel proclamation, we need our help! Help us to organize these events!

Last time we organized this meetings, many gave their lives to Jesus! And we could baptize more than hundred people before leaving to Finland.

Since the spring, we have supported a young evangelist named “Gideon” (name changed). He is an evangelist under the age of 30 who has eagerly won souls to Christ every month. We have visited the areas where he works. He, for example, works with a church planting in the mus-limi area. I got to visit this area in the previous mission trip. He leads youth work in several congregations and organizes Outreach events to reach non-believers.

Now, in faith, in October 2021 we have wanted to take additional responsibility for the situation in Pakistan. We wanted to expand our work with women and we blessed another Gospel First evangelist in Pakistan. This young woman named “Mona” is under 25 and has just graduated from university. She will begin coordinating the evangelism -work among the women. We are glad that now we can reach both, men and women! Praise the Lord!

During the last trip, a local church-work-supporter gave us a small office-space from his business apartment, where we can have a Gospel First Mission Center. This is a really great thing, that together with the locals we can better coordinate our evangelism work in the different districts.

We need your help so that we can do powerful evangelism work in Pakistan. We need support for our work. All the work takes place through a first-hand connection. We know people that we are working with and teach them weekly. They report on the work to us weekly basis.

MORE INFORMATION
Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

info@g1international.fi

Gospel First ry

TUE LÄHETYSTYÖTÄ/ SUPPORT US:
Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00
Suurin tarve/
(Pakistanin työn viite 7799)

MobilePay 61466
(Suurin tarve)

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

——————————————————————————

Gospel First Pakistan 🇵🇰
Järjestämme parhaillaan missiota Pakistaniin. Syyskuussa 2021 meillä oli edellisen kerran lähetysmatka Pakistaniin ja pystyimme tavoittamaan yli 40 tuhatta ihmistä evankeliumin julistuksella, kaikki ulko -kokoukset laskettuna yhteen. Alla olevat kuvat ovat suurimmasta missio -tapahtumasta.

Helmikuussa 2022 lähdemme taas Pakistaniin. Tällä hetkellä järjestämme tätä tulevaa missio tapahtumaa yhteen Pakistanin suurimmista kaupungeista. Kohdistamme tämän tapahtuman suunnitteluun paljon voimavaroja ja tavoitteemme on saada kymmeniä tuhansia ihmisiä tulemaan suurimpaan julistus -tapahtumaamme. Tulemme myös järjestämään monia outreach -tapahtumia ja pastoreiden konferensseja seurakunnan johtajille. Myös Jukka ja Minna Tornion helluntailaisseurakunnasta, jotka ovat Gospel First Pakistan -työkoordinaattorit, tulevat kanssamme kouluttamaan ja varustamaan paikallisia Gospel First -evankelistojamme. Meillä on kaksi 23-vuotiasta Gospel First -evankelistaa, jotka työskentelevät ahkerasti voittaakseen sieluja Pakistanissa.

Tarvitsemme apuamme rakentaaksemme tätä suurta Missiota Pakistanissa. Infrastruktuuri tällaiselle evankeliumikampanjalle maksaa, ja tarvitsemme taloudellista tukea rakentaaksemme tämän suuren evankeliumikampanjan Pakistaniin. Uskomme, että nyt on oikea hetki! Emme tiedä kuinka kauan meillä on aikaa, ennen kuin Jeesus tulee takaisin, mutta sillä välin, odottaessamme Häntä takaisin, meidän on todella tehtävä lujasti töitä voittaaksemme sieluja Jeesukselle Kristukselle!

Joulukuussa pystyimme ostamaan projektorin evankelista Simeonille. Nyt hän voi näyttää Jeesus-elokuvia lapsille ja käyttää projektoria kylissä.

Evankelista Mona sai uuden älypuhelimen ja tämä on loistava työkalu zoom-opetukseen, jota teemme Suomesta käsin.

Osallistuimme Gospel First -työn kautta lasten joululahjojen kuluihin ja Gideon ja Mina toimittivat ne perille.

Olemme keväästä lähtien tukeneet nuorta evankelistaa nimeltä ”Gideon” (nimi muutettu). Hän on alle 30-vuotias evankelista, joka on innokkaasti voittanut sieluja Kristukselle joka kuukausi. Olemme vierailleet alueilla, joilla hän työskentelee. Hän esimerkiksi työskentelee kirkonistutuksen parissa mus-limi-alueella. Sain vierailla tällä alueella edellisellä lähetysmatkalla. Hän johtaa nuorisotyötä useissa seurakunnissa ja järjestää Outreach-tapahtumia tavoittaakseen ei-uskovia.

Lokakuussa 2021 olemme halunneet ottaa lisävastuuta Pakistanin tilanteesta. Halusimme laajentaa työtämme naisten kanssa ja siunasimme toista Gospel First -evankelistaa Pakistanissa. Tämä nuori nainen nimeltä ”Mona” on alle 25-vuotias ja juuri valmistunut yliopistosta. Hän aloittaa evankeliointityön koordinoinnin naisten keskuudessa. Olemme iloisia, että nyt voimme tavoittaa sekä miehet että naiset! Ylistäkää Herraa!

Edellisellä matkalla paikallinen kirkon työn -tukija antoi meille pienen toimistotilan liikehuoneistostaan, jossa voimme pitää Gospel First Mission -keskusta. Tämä on todella hieno asia, että voimme yhdessä paikallisten kanssa koordinoida paremmin evankeliointityötämme eri alueilla.

Tarvitsemme apuasi, jotta voimme tehdä voimakasta evankelioimistyötä Pakistanissa. Tarvitsemme tukea työhömme. Kaikki työ tapahtuu ensikäden yhteyden kautta. Tunnemme ihmiset, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

LISÄÄ TIETOA
Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

info@g1international.fi

Gospel First ry

TI LÄHETYSTYÖTÄ/ TUKE MEIDÄT:
Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00
Suurin tarve/
(Pakistanin työn viite 7799)

MobilePay 61466
(Suurin tarve)

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Pakistan Report 🇵🇰 (January 2022) from activities of evangelist ”Gideon” and Mona:

“December we gave a lot of presents for the children and had many meetings, and proclaimed gospel”

 • evangelist Mona –

—————————————————————

“Shalom praise the Lord dear Gospel First, we are proud to be part of Gospel first today we blessed some kids and tomorrow we want to bless more people and want to feed them too need your prayers and support God bless you!”

God bless you!

 • Evangelist Gideon –

—————————————————————

In December we could buy a projector to evangelist Simeon. Now he can show Jesus films to children and use the projector in villages.

Evangelist Mona got a new smartphone and this is a great tool for the zoom -teaching, that we do from Finland.

We took a part as Gospel First ministry of the Christmas gifts costs for the children and Gideon and Mona delivered them to children.

We are organizing a mega crusade to Pakistan in February. We are planning to reach tens of thousands of Pakistani people with Gospel proclamation, we need our help! Help us to organize these events!

Last time we organized this meetings we could reach tens of thousands of people and many gave their lives to Jesus! And we could baptize personally more than hundred people before leaving to Finland.

Gospel First – Pakistan
Since the spring 2021, we have supported a young evangelist named “Gideon” (name changed). He is an evangelist under the age of 30 who has eagerly won souls to Christ every month. We have visited the areas where he works. He, for example, works with a church planting in the mus-limi area. I got to visit this area in the previous mission trip. He leads youth work in several congregations and organizes Outreach events to reach non-believers.

Now, in faith, in October 2021 we have wanted to take additional responsibility for the situation in Pakistan. We wanted to expand our work with women and blessed another Gospel First evangelist in Pakistan. This young woman named “Mona” is under 25 and has just graduated from university. She will begin coordinating the evangelism -work among the women. There are far more women than men in the churches of Pakistan and we are glad that now we can reach both, men and women! Praise the Lord!

During the last trip, a local church-work-supporter gave us a small office-space from his business apartment, where we can have a Gospel First Mission Center. This is a really great thing, that together with the locals we can better coordinate our evangelism work in the different districts.

We need your help so that we can do powerful evangelism work in Pakistan. We need support for our work. All the work takes place through a first-hand connection. We know people that we are working with and teach them weekly. They report on the work to us weekly basis.

MORE INFORMATION
Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

info@g1international.fi

Gospel First ry

TUE LÄHETYSTYÖTÄ/ SUPPORT US:
Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00
Suurin tarve/
(Pakistanin työn viite 7799)

MobilePay 61466
(Suurin tarve)

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Pakistan 🇵🇰 Report (October 2021) from activities of evangelist ”Gideon” :
(Suomennettuna alla ⬇️)

”Greetings in the name of Jesus Christ, Praise the Lord, this month a lot of people gave their lives to Jesus Christ 26 were baptized. Lot of healing took place.
In our meeting with kids we showed them Jesus -movie they have been growing in Christ day by day. In the meeting there were 35 kids.

We had women meeting in two different areas, I led 20 women and Mona started group in another remote area there where 9 ladies.

All glory to God God bless you!”
-evangelist Gideon-

Gospel First – Pakistan
Since the spring, we have supported a young evangelist named “Gideon” (name changed). He is an evangelist under the age of 30 who has eagerly won souls to Christ every month. We visited the areas where he works a week ago. He, for example, works with a church planting in the mus-limi area. I got to visit this area in the previous mission trip. He leads youth work in several congregations and organizes Outreach events to reach non-believers.

Now, in faith, we have wanted to take additional responsibility for the situation in Pakistan. We wanted to expand work with women and blessed another Gospel First evangelist in Pakistan. This young woman named “Mona” is under 25 and has just graduated from university. She will begin coordinating the evangelism -work among the women. There are far more women than men in the churches of Pakistan and we are glad that now we can reach both, men and women! Praise the Lord!

During the last trip, a local church-work-supporter gave us a small office-space from his business apartment, where we can have a Gospel First Mission Center. This is a really great thing, that together with the locals we can better coordinate our evangelism work in the different districts.

We need your help so that we can do powerful evangelism work in Pakistan. We need support for our work. All the work takes place through a first-hand connection. We know people we are working with and teach them weekly and report on the work weekly basis.

Big problem in India and Pakistan is scammers in spiritual work, on this last trip to Pakistan I found out several locals who have received support from Finland, their activities were scams. It is very important that there are trustworthy people to work with and that, we personally know the people we work with. Thank God that we have a first-hand connection to work and can work with trustworthy people and build soul-winning work with locals, as well as local congregations. Together with the churches, we have been able to bless and authorize these evangelists to work under the authority of the church elders, in transparent way, towards coordinators of Pakistan and towards coordinators of Finland.

MORE INFORMATION
Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

info@g1international.fi

Gospel First ry

TUE LÄHETYSTYÖTÄ/ SUPPORT US:
Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00
Suurin tarve/
(Pakistanin työn viite 7799)

MobilePay 61466
(Suurin tarve)

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

———————————————————-
Pakistanintyön raportti evankelista ”Gideonilta” Lokakuu 2021:

”Tervehdys Jeesuksen Kristuksen nimessä, Ylistys Herralle, tässä kuussa monet ihmiset antoivat elämänsä Jeesukselle Kristukselle, 26 kastettiin. Paljon paranemisia tapahtui.
Lastentapahtumassa näytimme heille Jeesus -elokuvan, he ovat kasvaneet Kristuksessa päivä päivältä, lapsia oli 35.

Meillä oli uusia naisten tapahtumia kahdella eri alueella, minä ohjasin 20 hengen naisten ryhmää ja Mona aloitti ryhmän toisella syrjäisellä alueella, jossa on 9 naista.

kaikki kunnia Jumalalle
Jumala siunatkoon sinua!
-Evankelista Gideon-

—————————————————————

Gospel First – Pakistan
(In English below ⬇️)
Olemme keväästä asti tukeneet nuorta evankelistaa nimeltä ”Gideon” (nimi muutettu). Hän on alle 30v evankelista, joka on innokkaasti joka kuukausi voittanut sieluja Kristukselle. Vierailumme viikko sitten alueilla jossa hän toimii. Hän esimerkiksi vetää uutta seurakunta istutusta mus-limi alueella, jossa sain vierailla. Hän vetää nuorten työtä useassa seurakunnassa ja järjestää outreach -tilaisuuksia, joissa tavoitetaan uskosta osattomia.

Nyt olemme uskossa halunneet ottaa lisävastuuta Pakistanin tilanteesta. Selvitimme naisten parissa tehtävää työtä ja siunasimme toisen Gospel First -evankelistan Pakistaniin. Tämä nuori nainen nimeltään ”Mona” on alle 25v ja juuri valmistunut yliopistosta. Hän alkaa koordinoimaan naisten parissa tehtävää julistus -työtä. Pakistanin seurakunnissa on huomattavasti enemmän naisia, kuin miehiä ja iloitsemme, että nyt me voimme tavoittaa molempia! Kiitos Herralle!

Viime matkan aikana eräs seurakunnan paikallinen tukija antoi meille myös pienen tilan käyttöön liike huoneistostansa, Gospel First -missio keskusta varten. Tämä on todella upea juttu, että voimme näin yhdessä paikallisten kanssa paremmin koordinoida evankeliointi -työtämme toimitilojen kautta.

Tarvitsemme apuasi, jotta voimme tehdä voimallista evankeliointi työtä Pakistanissa. Lähde kannattamaan työtämme. Kaikki toiminta tapahtuu ensi käden yhteyden kautta. Tunnemme toimistolle kaikki ja opetamme heitä viikottain ja raportoimme työstä viikottain.

Maaperä on todella kova ja evankelistamme toimii jatkuvan paineen alaisuudessa. Iloitaan useista kymmenistä ihmisistä, jotka ovat pelastuneet islamilaisilla alueilla. Kiitos jokaiselle, joka on auttanut työtä käyntiin kanssamme.

Jos haluat lisää tietoa, olla tiiviimmin työssä mukana, ota yhteyttä Minnaan, tässä ohessa yhteystiedot:

Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

Pakistanin evankelistojen palkkaus työ:
info@g1international.fi

Gospel First ry

TUE LÄHETYSTYÖTÄ:
Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00
Suurin tarve/
(Pakistanin työn viite 7799)

MobilePay 61466
(Suurin tarve)

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Gospel First – Pakistan 🇵🇰❤️
(In English below ⬇️)
Olemme keväästä asti tukeneet nuorta evankelistaa nimeltä ”Gideon” (nimi muutettu). Hän on alle 30v evankelista, joka on innokkaasti joka kuukausi voittanut sieluja Kristukselle. Vierailumme viikko sitten alueilla jossa hän toimii. Hän esimerkiksi vetää uutta seurakunta istutusta mus-limi alueella, jossa sain vierailla. Hän vetää nuorten työtä useassa seurakunnassa ja järjestää outreach -tilaisuuksia, joissa tavoitetaan uskosta osattomia.

Nyt olemme uskossa halunneet ottaa lisävastuuta Pakistanin tilanteesta. Selvitimme naisten parissa tehtävää työtä ja siunasimme toisen Gospel First -evankelistan Pakistaniin. Tämä nuori nainen nimeltään ”Mona” on alle 25v ja juuri valmistunut yliopistosta. Hän alkaa koordinoimaan naisten parissa tehtävää julistus -työtä. Pakistanin seurakunnissa on huomattavasti enemmän naisia, kuin miehiä ja iloitsemme, että nyt me voimme tavoittaa molempia! Kiitos Herralle!

Viime matkan aikana eräs seurakunnan paikallinen tukija antoi meille myös pienen tilan käyttöön liike huoneistostansa, Gospel First -missio keskusta varten. Tämä on todella upea juttu, että voimme näin yhdessä paikallisten kanssa paremmin koordinoida evankeliointi -työtämme toimitilojen kautta.

Tarvitsemme apuasi, jotta voimme tehdä voimallista evankeliointi työtä Pakistanissa. Lähde kannattamaan työtämme. Kaikki toiminta tapahtuu ensi käden yhteyden kautta. Tunnemme toiminnassa olevat henkilöt ja opetamme heitä viikottain ja myös raportoimme työstä viikottain.

Intian ja Pakistanin suuri ongelma on huijarit hengellisessä työssä, tällä viimeisellä reissulla Pakistaniin selvitin useaa paikallista toimijaa, jotka ovat saaneet tukea Suomesta, näiden toiminta paljastui rahastukseksi ja huijaukseksi. On erittäin tärkeää, että on luotettavat henkilöt yhteistyössä ja että, me tunnemme henkilökohtaisesti henkilöt joiden kanssa teemme työtä. Kiitos Jumalalle, että meillä on ensikäden yhteys työhön ja saamme toimia luotettavien ihmisten kanssa ja rakentaa sielujen voittamis -työtä yhdessä paikallisten toimijoiden, sekä seurakuntien kanssa. Olemme saaneet yhdessä seurakuntien kanssa siunata ja valtuuttaa nämä evankelistat toimimaan seurakunnan alaisuudessa, läpinäkyvässä toiminnassa, sekä Pakistanin vastuunkantajia kohtaan, että myös Suomen vastuunkantajia kohtaan.

Maaperä on todella kova ja evankelistamme toimii jatkuvan paineen alaisuudessa. Iloitaan useista kymmenistä ihmisistä, jotka ovat pelastuneet islamilaisilla alueilla. Kiitos jokaiselle, joka on auttanut työtä käyntiin kanssamme.

Jos haluat lisää tietoa, olla tiiviimmin työssä mukana, ota yhteyttä Minnaan, tässä ohessa yhteystiedot:

Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

Pakistanin evankelistojen palkkaus työ:
info@g1international.fi

Gospel First ry

TUE LÄHETYSTYÖTÄ:
Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00
Suurin tarve/
(Pakistanin työn viite 7799)

MobilePay 61466
(Suurin tarve)

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

————————————————————

Gospel First – Pakistan
Since the spring, we have supported a young evangelist named “Gideon” (name changed). He is an evangelist under the age of 30 who has eagerly won souls to Christ every month. We visited the areas where he works a week ago. He, for example, works with a church planting in the mus-limi area. I got to visit this area in the previous mission trip. He leads youth work in several congregations and organizes Outreach events to reach non-believers.

Now, in faith, we have wanted to take additional responsibility for the situation in Pakistan. We wanted to expand work with women and blessed another Gospel First evangelist in Pakistan. This young woman named “Mona” is under 25 and has just graduated from university. She will begin coordinating the evangelism -work among the women. There are far more women than men in the churches of Pakistan and we are glad that now we can reach both, men and women! Praise the Lord!

During the last trip, a local church-work-supporter gave us a small office-space from his business apartment, where we can have a Gospel First Mission Center. This is a really great thing, that together with the locals we can better coordinate our evangelism work in the different districts.

We need your help so that we can do powerful evangelism work in Pakistan. We need support for our work. All the work takes place through a first-hand connection. We know people we are working with and teach them weekly and report on the work weekly basis.

Big problem in India and Pakistan is scammers in spiritual work, on this last trip to Pakistan I found out several locals who have received support from Finland, their activities were scams. It is very important that there are trustworthy people to work with and that, we personally know the people we work with. Thank God that we have a first-hand connection to work and can work with trustworthy people and build soul-winning work with locals, as well as local congregations. Together with the churches, we have been able to bless and authorize these evangelists to work under the authority of the church elders, in transparent way, towards coordinators of Pakistan and towards coordinators of Finland.

MORE INFORMATION
Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

info@g1international.fi

Gospel First ry

TUE LÄHETYSTYÖTÄ/ SUPPORT US:
Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00
Suurin tarve/
(Pakistanin työn viite 7799)

MobilePay 61466
(Suurin tarve)

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Gospel First Pakistan Mission Report (in English🇬🇧)

 • We held 40 gospel proclamation events together with locals in 16 days we were in Pakistan.
 • We reached tens of thousands of people with the proclamation of the gospel.
 • Before leaving for Finland, we baptize about 100 Pakistanis
 • Several were filled with the Holy Spirit and fire.
 • People were freed from demons and several were healed from the power of the touch of God.
 • We visited several church planting areas and preach the gospel to Mus-lims.

We have a strong vision to reach people with the proclamation of the gospel. At the moment we are organizing future events in Africa and Asia. Big events also mean expenses. We need financial support to carry out the Great Commission of Jesus. We have a vision of the wave of revival and we are working to have a spiritual breakthroughs in these strategic areas that the Lord has spoken to us about. Finland has its own prophetic destiny as a missionary -country! We need to be at work in the end-time harvest!

Support our work:

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Gospel First Pakistanin mission -raportti

 • Järjestimme 16 päivän aikana 40 evankeliumin julistus tilaisuutta.
 • Saavutimme kymmeniä tuhansia ihmisiä evankeliumin julistuksella.
 • Ennen Suomeen lähtöä ehdimme kastaa noin 100 pakistanilaista
 • Useat täyttyivät Pyhällä Hengellä.
 • Ihmiset vapautuivat riivaajista ja useat parantuivat Jumalan kosketuksesta.
 • Saimme vierailla useilla seurakunta -istutus alueilla ja julistaa muslimeille evankeliumia.

Olemme saaneet vahvan näyn evankeliumin julistuksesta. Olemme järjestämässä tapahtumia Afrikkaan ja Aasian. Isot tapahtumat merkitsevät myös kuluja. Tarvitsemme taloudellista tukea, jotta voisimme toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Olemme saaneet näyn herätyksen aallon etenemisestä ja teemme työtä sen eteen, että hengellisiä läpimurtoja tapahtuisi näillä strategisilla alueilla, joista Herra on meille puhunut. Suomella on oma profetaalinen tehtävä lähetysmaana olla työssä lopunajan elonkorjuussa, sen eteen teemme työtä!

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Pakistan 🇵🇰 we had a huge crusade just before departure to Finland. Pr Hamid did great work and organized this crusade that gathered thousands of people. I can just say Wow! 🤩

We have been preaching 16 days, in several crusade. The biggest mega crusade was gathering 20 thousands + people. We have impacted tens of thousands of people in this mission trip! Pakistan is experiencing a rapid change and many are responding to the Gospel. ✝️🇵🇰❤️☺️🔥🙏🙌

Baptism service at Pakistan in the Pr Hamid’s church 🇵🇰 We have preached 16 days gospel in the Pakistan and challenged people to respond to the gospel. 105 persons registered for a baptism in this district. We could baptize only little bit more than 50, because this is working day, and some couldn’t came, but they do baptism later! What a beautiful day! Thank you Jesus! 🇵🇰🔥✝️❤️🙏