Gospel First – Pakistan 🇵🇰❤️
(In English below ⬇️)
Olemme keväästä asti tukeneet nuorta evankelistaa nimeltä ”Gideon” (nimi muutettu). Hän on alle 30v evankelista, joka on innokkaasti joka kuukausi voittanut sieluja Kristukselle. Vierailumme viikko sitten alueilla jossa hän toimii. Hän esimerkiksi vetää uutta seurakunta istutusta mus-limi alueella, jossa sain vierailla. Hän vetää nuorten työtä useassa seurakunnassa ja järjestää outreach -tilaisuuksia, joissa tavoitetaan uskosta osattomia.

Nyt olemme uskossa halunneet ottaa lisävastuuta Pakistanin tilanteesta. Selvitimme naisten parissa tehtävää työtä ja siunasimme toisen Gospel First -evankelistan Pakistaniin. Tämä nuori nainen nimeltään ”Mona” on alle 25v ja juuri valmistunut yliopistosta. Hän alkaa koordinoimaan naisten parissa tehtävää julistus -työtä. Pakistanin seurakunnissa on huomattavasti enemmän naisia, kuin miehiä ja iloitsemme, että nyt me voimme tavoittaa molempia! Kiitos Herralle!

Viime matkan aikana eräs seurakunnan paikallinen tukija antoi meille myös pienen tilan käyttöön liike huoneistostansa, Gospel First -missio keskusta varten. Tämä on todella upea juttu, että voimme näin yhdessä paikallisten kanssa paremmin koordinoida evankeliointi -työtämme toimitilojen kautta.

Tarvitsemme apuasi, jotta voimme tehdä voimallista evankeliointi työtä Pakistanissa. Lähde kannattamaan työtämme. Kaikki toiminta tapahtuu ensi käden yhteyden kautta. Tunnemme toiminnassa olevat henkilöt ja opetamme heitä viikottain ja myös raportoimme työstä viikottain.

Intian ja Pakistanin suuri ongelma on huijarit hengellisessä työssä, tällä viimeisellä reissulla Pakistaniin selvitin useaa paikallista toimijaa, jotka ovat saaneet tukea Suomesta, näiden toiminta paljastui rahastukseksi ja huijaukseksi. On erittäin tärkeää, että on luotettavat henkilöt yhteistyössä ja että, me tunnemme henkilökohtaisesti henkilöt joiden kanssa teemme työtä. Kiitos Jumalalle, että meillä on ensikäden yhteys työhön ja saamme toimia luotettavien ihmisten kanssa ja rakentaa sielujen voittamis -työtä yhdessä paikallisten toimijoiden, sekä seurakuntien kanssa. Olemme saaneet yhdessä seurakuntien kanssa siunata ja valtuuttaa nämä evankelistat toimimaan seurakunnan alaisuudessa, läpinäkyvässä toiminnassa, sekä Pakistanin vastuunkantajia kohtaan, että myös Suomen vastuunkantajia kohtaan.

Maaperä on todella kova ja evankelistamme toimii jatkuvan paineen alaisuudessa. Iloitaan useista kymmenistä ihmisistä, jotka ovat pelastuneet islamilaisilla alueilla. Kiitos jokaiselle, joka on auttanut työtä käyntiin kanssamme.

Jos haluat lisää tietoa, olla tiiviimmin työssä mukana, ota yhteyttä Minnaan, tässä ohessa yhteystiedot:

Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

Pakistanin evankelistojen palkkaus työ:
info@g1international.fi

Gospel First ry

TUE LÄHETYSTYÖTÄ:
Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00
Suurin tarve/
(Pakistanin työn viite 7799)

MobilePay 61466
(Suurin tarve)

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

————————————————————

Gospel First – Pakistan
Since the spring, we have supported a young evangelist named “Gideon” (name changed). He is an evangelist under the age of 30 who has eagerly won souls to Christ every month. We visited the areas where he works a week ago. He, for example, works with a church planting in the mus-limi area. I got to visit this area in the previous mission trip. He leads youth work in several congregations and organizes Outreach events to reach non-believers.

Now, in faith, we have wanted to take additional responsibility for the situation in Pakistan. We wanted to expand work with women and blessed another Gospel First evangelist in Pakistan. This young woman named “Mona” is under 25 and has just graduated from university. She will begin coordinating the evangelism -work among the women. There are far more women than men in the churches of Pakistan and we are glad that now we can reach both, men and women! Praise the Lord!

During the last trip, a local church-work-supporter gave us a small office-space from his business apartment, where we can have a Gospel First Mission Center. This is a really great thing, that together with the locals we can better coordinate our evangelism work in the different districts.

We need your help so that we can do powerful evangelism work in Pakistan. We need support for our work. All the work takes place through a first-hand connection. We know people we are working with and teach them weekly and report on the work weekly basis.

Big problem in India and Pakistan is scammers in spiritual work, on this last trip to Pakistan I found out several locals who have received support from Finland, their activities were scams. It is very important that there are trustworthy people to work with and that, we personally know the people we work with. Thank God that we have a first-hand connection to work and can work with trustworthy people and build soul-winning work with locals, as well as local congregations. Together with the churches, we have been able to bless and authorize these evangelists to work under the authority of the church elders, in transparent way, towards coordinators of Pakistan and towards coordinators of Finland.

MORE INFORMATION
Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

info@g1international.fi

Gospel First ry

TUE LÄHETYSTYÖTÄ/ SUPPORT US:
Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00
Suurin tarve/
(Pakistanin työn viite 7799)

MobilePay 61466
(Suurin tarve)

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

PAKISTAN 

Olemme aloittaneet Gospel First ry:n kautta evankeliumin julistus työtä Pakistanissa palkkaamalla ”Gideon” (nimi muutettu)koko aikaiseksi evankelistaksi. Hän on alle kolmekymmentävuotias pakistanilainen. Hänet on kastettu muutama vuosi sitten, on innokas Evankelista ja toimii erittäin islamilaisella / vaarallisella alueella.

Olemme aloittaneet tämän ohjelman Huhtikuussa 2021 ja koulutamme evankelistoja Pakistanissa tulevaisuutta silmällä pitäen.

Operatiivista työtä kehittää Jukka ja Minna Karhunen, Tornion helluntaiseurakunnasta. He toimivat Gospel First ry:n Pakistanin työn operaattoreina.

Maaperä on todella kova ja evankelistamme toimii jatkuvan paineen alaisuudessa. Iloitaan useista kymmenistä ihmisistä, jotka ovat pelastuneet islamilaisilla alueilla ”Gideonin” työn kautta. Kiitos jokaiselle, joka on auttanut työtä käyntiin kanssamme.

Jos haluat lisää tietoa, olla tiiviimmin työssä mukana, ota yhteyttä Minnaan, tässä ohessa yhteystiedot:

Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

Pakistanin evankelistojen palkkaus työ:
info@g1international.fi

Gospel First ry

KANNATA TYÖTÄMME:
Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

TUE PAKISTANIN TYÖTÄ!

SUPPORT THE GOSPEL FOR PAKISTAN!

ARTO BOA’S DEVOTIONAL BOOK ”KEYS” HAS BEEN TRANSLATED IN URDÚ. 
GOSPEL FIRST HAS PRINTED 1000 COPIES AS A TOOL FOR EVANGELISATION.

EVANGELIST ARTO BOA WITH MINNA AND  JUKKA KARHUNEN  IN PAKISTAN, APRIL 2021.

Gospel First Pakistan-work🇵🇰
We had a Pakistani work-team meeting with Jukka and Minna Karhunen. They have teach and train Gospel First evangelist every Wednesday, starting from this year’s April. “Gideon” (name is changed, for security reasons) is young evangelist that we are equipping and training to win souls in Pakistan. Several dozen people have come into the faith through his work and has been baptized in the rural areas.

22nd of September we gonna travel to Pakistan and we going to do two week mission including many open air meetings. We are preparing several crusades for thousands of people. Busses transportation is gonna be organized for picking up people from different districts. Pray for this gospel campaign!

We have printed 1000 copies of the Arto Boa’s devotional book, Keys that has been modified for discipleship material in Urdu -language. We gonna equip our evangelist to hand out this material. We printed these material, because we need discipleship material and there were already access to Urdu Bibles, so we didn’t need to invest for them. We believe that this discipleship material is gonna be a blessing in Pakistan.

We are also seeking opportunities to expand our work and find possible ways to do mission work among women in Pakistan.

————————————————————

Gospel First Pakistan työ🇵🇰

Meillä oli tänään Pakistanin työn puitteissa tapaaminen Jukka ja Minna Karhusen kanssa. He ovat opettaneet ja kouluttaneet Gospel Firstin palkkaamaa evankelistaa joka keskiviikko huhtikuusta alkaen. ”Gideon” (nimi muutettu turvallisuussyistä) on nuori evankelista, jota koulutamme sielujen voittamis työhön Pakistanissa. Useita kymmeniä ihmisiä on tullut uskoon ja kastettu maaseudulla.

Syyskuun 22. päivänä matkustamme Pakistaniin ja teemme kahden viikon lähetysmatkan, jonka aikana järjestämme useita ulkoilma -kokouksia. Olemme valmistelemassa useita isoja julistus -tapahtumia, tuhansille ihmisille. Järjestämme bussikuljetuksia ihmisten noutamiseksi eri alueilta. Pyydämme rukousta näiden evankeliumi kampanjoiden puolesta!

Olemme painaneet 1000 kappaletta Arto Boan Avaimet -hartauskirjaa, jota on muokattu urdu -kieliseksi opetuslapseutus materiaaliksi. Varustamme matkamme aikana evankelistamme käyttämään ja jakamaan tätä materiaalia. Painatimme tämän materiaalin, koska tarvitsemme opetuslapseutus materiaalia ja meillä oli jo Urdun kielisiä -raamattuja saatavilla, joten meidän ei tarvinnut investoida niihin. Uskomme, että tämä opetuslapseusmateriaali tulee olemaan siunaus Pakistanissa.

Etsimme tulevan matkan aikana myös mahdollisuuksia laajentaa työtämme ja löytää mahdollisia tapoja tehdä lähetystyötä Pakistanilaisten naisten keskuudessa.

———————————————————-

Nimi: ”Gideon” 🇵🇰 (nimi muutettu)
Alle kolmekymmentävuotias pakistanilainen. Hänet on kastettu muutama vuosi sitten. Hän on innokas Evankelista ja toimii erittäin is-lamilaisella / vaarallisella alueella.

Olemme aloittaneet Gospel First ry:n kautta evankeliumin julistus työtä Pakistanissa palkkaamalla hänet koko aikaiseksi evankelistaksi. Olemme aloittaneet tämän ohjelman Huhtikuussa 2021 ja koulutamme evankelistoja Pakistanissa tulevaisuutta silmällä pitäen.

Operatiivista työtä kehittää Jukka ja Minna Karhunen, Tornion helluntaiseurakunnasta. He toimivat Gospel First ry:n Pakistanin työn operaattoreina.

Maaperä on todella kova ja evankelistamme toimii jatkuvan paineen alaisuudessa. Iloitaan useista kymmenistä ihmisistä, jotka ovat pelastuneet islamilaisilla alueilla ”Gideonin” työn kautta. Kiitos jokaiselle, joka on auttanut työtä käyntiin kanssamme.

Jos haluat lisää tietoa, olla tiiviimmin työssä mukana, ota yhteyttä Minnaan, tässä ohessa yhteystiedot:

Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

Pakistanin evankelistojen palkkaus työ:
info@g1international.fi

Gospel First ry

KANNATA TYÖTÄMME:
Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

PAKISTAN/PAKISTAN

Tietoa Gospel First ry:n alkavasta Pakistanin työstä. 🇵🇰

Operatiivista työtä lähtee kehittämään Jukka ja Minna Karhunen, Tornion helluntaiseurakunnasta. He toimivat Gospel First ry:n Pakistanin työn operaattoreita. Ohessa heistä pieni esittely:

Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

Pakistanin evankelistojen palkkaus työ:

info@g1international.fi

Gospel First ry
Y tunnus: 3083801-5

Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Pakistanintyön viite: 7799

Jukka ja Minna Karhunen

Nimi: ”Gideon” 🇵🇰 (nimi muutettu)
Alle kolmekymmentävuotias pakistanilainen. Hänet on kastettu muutama vuosi sitten. Hän on innokas Evankelista, hän alkaa toimimaan erittäin is-lamilaisella / vaarallisella alueella.

Aloitamme Gospel First ry:n kautta evankeliumin julistus työtä Pakistanissa palkkaamalla hänet koko aikaiseksi evankelistaksi Pakistaniin. Aloitamme tämän ohjelman Toukokuussa 2021 ja koulutamme evankelistoja Pakistanissa tulevaisuutta silmällä pitäen.

Operatiivista työtä lähtee kehittämään Jukka ja Minna Karhunen, Tornion helluntaiseurakunnasta. He toimivat Gospel First ry:n Pakistanin työn operaattoreina.

Minna Karhunen:
Minnaliisa2011@gmail.com

Yhteistyö tapahtuu Pakistanissa toimivan Unity in Christ -järjestön ja Gospel First ry:n kautta. Gospel First ry alkaa maksamaan toukokuusta lähtien 100€/kk ”Gideonille” (nimi muutettu) Hän toimii kokoaikaisena evankelistana vaarallisilla alueilla. Hän raportoi työstään ja uutisoimme mitä tämän työn kautta tapahtuu jatkossa.

Gospel First -järjestö on kaksi vuotta vanha ja meillä on hyvin pieni tukipohja työlle. Haluamme kuitenkin uskossa edetä ja toteuttaa lähetyskäskyä tehokkaasti, keskittymällä tekemään sitä ydin tehtävää, jonka Jeesus meille antoi, eli evankeliumin julistamista kaikille kansoille. Nykyään on hyvin monenlaista kehitysyhteistyötä ja projekti -lähetystyötä, mutta nämä työ muodot eivät koskaan voi korvata evankeliumin julistustyötä, koska pelastava usko syntyy julistamisen kautta ja kyse on ennenkaikkea pelastuksesta.

Ja hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. (Mark. 16:15)

Sillä ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”.
Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: ”Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!” (Room. 10:13-15)

Pakistanin evankelistojen palkkaus työ:

info@g1international.fi

Gospel First ry
Y tunnus: 3083801-5

Tilinumero Op:
FI23 5542 2320 4252 00

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Pakistanintyön viite: 7799

Gospel Firts International – Pakistan 🇵🇰

Operating officers
Gospel First ry Pakistan
Jukka and Minna Karhunen
Minnaliisa2011@gmail.com

DESCRIPTION OF THE WORK:
Employment relationship for a hiring an evangelists between Unity in Christ Ministries and Gospel First ry. A monthly support for this ministry, which is paid from the Gospel First ry is 100€ (one hundred euros) This payment is meant to be an assistance for evangelists, to help them to preach in Pakistan.

Team leader
Evangelist Arto Boa
Gospel First International
Niittyrinteenkuja 23
O2760 Espoo, Finland

arto.boa@g1international.fi
www.g1international.fi

WhatsApp WhatsApp us