Kategoria: MISSIONS/TOIMINTA

At the moment we are organizing two major Gospel campaigns, that are gonna take place in the year 2022. February in Pakistan and July in Burundi. We target to reach out to the tens of thousands of people. Our Tanzanian team has travel to Burundi to organize this coming Gospel campaign. We are planning to have this national campaign in the biggest city of Burundi, former capital city Bujumbura. We need our prayers and your support to make this real.

Now it’s harvest tume, harvest is ripe. We need to do profound work to reach the people with Gospel proclamation! Good news are not good news to those who haven’t heard the good news. That’s why we need to go and take the good news to the every corner of the World!

How to support us, more information:
www.g1international.if

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

You Tube video :

Mitä tapahtuu?

”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.
(Mark. 16:15)

Me haluamme mennä, me haluamme julistaa, tätä missiota haluamme Gospel First –järjestönä toteuttaa. Nyt on elonkorjuun aika!

Tulevia lähetystyökohteita,
johon tarvitsemme tukea:
Joulukuu 2021 Liberia
Tammikuu 2022 Uganda
Helmikuu 2022 Pakistan

Ettekö sano: ”Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu? Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. (Joh. 4:35)

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

GOSPEL FIRST TYÖN KUULUMISIA:
(In English below)
Olemme saaneet tehdä monta lähetysmatkaa, evankelioida ja rakentaa julistustapahtumia vuonna 2021.

ISOT MISSIOT:
Tammikuun missio 2021 Tansania
Meillä oli missio -tapahtuma Dar Es Salaam. Saimme julistaa suurille ihmisjoukoille evankeliumia tammikuussa. Kokouksia oli noin 30. Pidimme seurakunta istutus projekteissa outreach -evankeliumin julistus tapahtumia musli-mi alueilla. Meillä oli monen sadan pastorin koulutus seminaari ja naisten seminaari, joissa saimme rohkaista paikallisia pastoreita ja naisia. Päätapahtuma oli 3 päivän missio -julistus tapahtuma. Meillä oli haasteita vesisateen vuoksi, mutta haasteista huolimatta noin toista sataa ihmistä tuli uskoon mission aikana. Saimme myös kastaa useita uskoon tulleita mission lopuksi Intian valtameressä.

Oli koskettavaa vierailla myös alueilla jossa meillä oli ollut missiotapahtumia vuonna 2020. Esim. Temeke -nimisellä alueella oli helluntaiseurakunta, jossa noin puolet seurakunnan jäsenistä oli vuonna 2020 missiotapahtumissa uskoon tulleita. Oli uskomatonta nähdä, kuinka seurakunnan vastuun kantajista yli puolet oli missiotapahtumassa uskoon tulleita ja nyt he jo kantoivat vastuuta seurakunnassa. Kiitos Jumalalle!

Helmikuun missio 2021 Uganda
Teimme helmikuussa missiomatkan Ugandaan. Meillä oli kymmenittäin vierailuja ja kokouksia. Missiomatkan tavoiter oli tehdä julistustapahtumia pääkaupungissa, Kampalassa. Kampalan metropolialueella väestömäärä on noin 6,75 miljoonaa ihmistä. Vierailimme eri seurakunnissa ja rohkaisimme uskovia. Isoin tapahtuma oli Worship House -seurakunnassa. Vierailimme tässä 5000 tuhannen jäsenen seurakunnassa ja evankeliumin julistus videoitiin ja lähetettiin TV-kanavilla ja sosiaalisessa mediassa sadoilletuhansille Ugandalaisille. Saimme olla mukana kehittämässä Itä-Afrikan mediatyötä. Teimme paikallisten kanssa yhteistyötä ja Tommy Collin oli matkalla mukana tuottamassa Worship Factor -nimistä ohjelmaa GOD TV:lle. Lahjoitimme Gospel First työn kautta langatonta mikrofoni -tekniikkaa Worship House -seurakunnan mediatyötä varten. Itä-Afrikassa sosiaalisen median käyttö kasvaa räjähdysmäisesti ja on tärkeää panostaa tähän työhön, median kautta Afrikassa tavoittaa valtavia ihmismassoja.

Huhtikuun missio 2021 Pakistan
Teimme huhtikuussa missiomatkan yhteen suureen Pakistanin kaupunkiin. Järjestimme myös evankeliumi -julistustapahtumia Ta-le-ban alueille. Julistus tilaisuuksia oli kymmenittäin, eri alueilla. Päätapahtuma keräsi tuhansittain ihmisiä. Noin kaksisataa ihmistä teki uskonratkaisun missiomatkan aikana.

Heinäkuun missio 2021 Tansania, Mbeay
Järjestimme todella suuren tapahtuman heinä, elokuun vaihteessa Mbeayssa, Tansaniassa. Tässä missiossa hyödynsimme myös paljon mediaa, TV:tä ja Radio kanavia. Järjestimme 1000 pastorin seminaarin mission yhteyteen. Koulutimme ja varustimme paikallisia hengellisiä työntekijöitä seminaarin kautta.
Järjestimme myös seurakunnassa työskenteleville naisille seminaari -koulutus päivän, johon osallistui noin 700 naista. Mission päätapahtuma oli kolme päiväinen ja saimme todella suuren ihmisjoukon paikan päälle, ihmismeren. Kymmeniä tuhansia ihmisiä osallistui tähän julistus tapahtumaan. Valtavat määrät ihmisiä reagoivat evankeliumiin ja 400 ihmistä rekisteröityi seurakuntiin ja kasteelle. Tavoitimme tämän kampanjan kautta kymmeniä ja kymmeniä tuhansia ihmisiä evankeliumilla. Vierailimme myös samalla reissulla Dar Es Salamissa muslimi alueiden seurakuntaistutus projekteissa.

Syyskuun missio 2021 Pakistan
Pakistanissa olimme todella isoissa tapahtumissa mukana. Pää julistus tapahtuma oli Pakistanin yksi suurimpia julistustapahtuma kokoontumisia, kymmeniä tuhansia ihmisiä. Pää tapahtuman lisäksi oli lähes kymmenen isoa tapahtumaa, jotka tavoittivat tuhansittain ihmisiä evankeliumin julistuksella. Saimme tapahtumiin myös poliitikkoja ja näkyvyyttä. Tapahtumia tällä missio matkalla oli n. 40 ja pidimme myös syrjäisillä sivu kylillä evankeliumin julistus tapahtumia, jotka tavoittivat parhaimmillaan n. 500-700 ihmistä, jopa enemmänkin. Satoja ihmisiä tuli uskoon ja saimme iloksemme osallistua opetuslapseutus prosessiin ja kastaa lähes sata pakistanilaista ennen lähtöä takaisin Suomeen.

Evankelistatyö Pakistan
Olemme palkanneet ”Gideon” (nimi muutettu) nimisen evankelistan työhön Pakistaniin. Hän on nuori alle 30-vuotias innokas evankelista, joka on joka kuukausi voittanut sieuja Jeesukselle ja kastanut uskoon tulleita. Tornion helluntaiseurakunta tukee pienesti tätä työmuotoa. Koulutamme evankelistoja viikoittain Suomesta käsin.

Olemme juuri syyskuussa aloittaneet myös naisten parissa tehtävän työn. Alle 30-vuotias ”Mona” alkaa vetämään Gospel Firstin kautta tehtävää naisten työtä. Odotamme innolla, että saamme naisten työn käynnistettyä ja voimme alkaa tavoittamaan Pakistanilaisia naisia evankeliumilla.

Evankelistatyö Uganda
Olemme avanneet evankeliointi keskuksen Ugandan pääkaupunkiin, Kampalaan elokuussa 2021. Kaupungin keskustassa oleva pieni talo toimii evankelistojen kokouspaikkana, johon haetaan kadulta ihmisiä ja heille tarjotaan mahdollisuuksien mukaan syötävää ja pidetään hengellisiä tilaisuuksia. Tiimimme koostuvat noin 20 vuotiaista evankelistoista, joita on tällä hetkellä noin 10. Koulutamme säännöllisesti evankelistoja ja teemme työtä sen eteen, että saisimme Kampalan alueen evankeliointi työn järjestelmälliseksi yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa.

Katutyö Suomi
Olemme kiertäneet kesäkauden ympäri Suomen kaupunkeja ja katuja. Kotka, Porvoo, Espoo, Turku, Helsinki, Vantaa ovat paikkoja joissa olemme järjestäneet usein katuevankeliointi tapahtumia. Olemme tehneet katutapahtumia myös Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa tänä vuonna. Tänä vuonna olemme useasti käyneet evankelioimassa Kontulassa, sekä Piritorilla, jotka ovat Suomen huume myynnin keskuspaikkoja ja hyviä evankeliointi paikkoja. Olemme viikoittain evankelioineet ja jakaneet hengellistä materiaalia kaduilla. Kesän aikana kymmenittäin ihmisiä on tehnyt uskon ratkaisuja katutapahtumissa.

Kirjallisuustyö
Olemme jakaneet Avaimet -kirjoja ja Pelosta vapaaksi -kirjoja useita satoja ilmaiseksi katutapahtumissa. Olemme painattaneet myös 1000kpl Urdun -kielisiä Avaimet -kirjoja Pakistanin opetuslapseus materiaaliksi, ilmaiseksi annettaviksi. Tämä on ollut yksi evankelioinnin työkalu.

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

————————————————————-

GOSPEL FIRST REPORT:

We have make many missions, evangelize, and build proclamation events in 2021.

BIG MISSIONS:

January 2021 Mission to Tanzania:
We had a mission event in Dar Es Salaam. We were able to proclaim the gospel to a large crowd in January. There were about 30 meetings that we did during this mission. We were part of the church plantation projects and we had gospel outreach -events in Muslim areas. We had a training seminar for many hundred pastors and a women’s seminar where we got to encourage local pastors and women. The main event was a 3-day mission crusade. We had challenges because of the rain, but despite the challenges, more than hundred people came to faith during this mission. We also baptize several new believers at the end of the mission in the Indian Ocean.

It was a touching to visit areas where we had had events in 2020. For example, in the area called Temeke, there was a Pentecostal church where about half of the memebers had come to faith in the events in 2020. It was incredible to see the members that had come to faith in the event, that now they were already taking responsibility in the church. Thank God!

February 2020 Mission to Uganda:
We made a mission trip to Uganda in February. We had dozens of visits and meetings. The goal of the mission trip was to make proclamation events in the capital, Kampala. The Kampala metropolitan area has a population of about 6.75 million people. We visited different congregations and encouraged believers. The biggest event was at Worship House Church. We visited this 5,000- members congregation and the proclamation of the gospel was videotaped and broadcast on TV channels and social media to hundreds of thousands of Ugandans. We tried to help to develop media work in East Africa. We collaborated with the locals and Tommy Collin produce a program called Worship Factor for GOD TV in this mission trip. Through the work of Gospel First, we donated wireless microphone technology for media work at Worship House Church. In East Africa, the use of social media is growing exponentially and it is important to invest in this work, because through the media in Africa, it is possible to reach huge masses of people.

April Mission 2021 Pakistan:
In April, we made a mission trip to one major city in Pakistan. We also organized gospel proclamation events in the Ta-le-ban areas. We had more than dozen happenings in different regions. The main event gathered thousands of people. About two hundred people made the decision to follow Jesus, during this mission trip.

July 2021 Mission to Tanzania, Mbeya:
We had a really big event in July, at the end of August in Mbeya, Tanzania. In this mission, we use a lot of media, TV and Radio channels. We organized a seminar for 1,000 pastors. We trained and equipped local spiritual workers through this seminar.
We also organized a seminar training day for women, working in the Church, which was attended by about 700 women. The main event of the mission was a three days long crusade where we got a really large crowd, it looked like a sea of people. Tens of thousands of people attended this proclamation event. Huge numbers of people responded to the gospel and 400 people signed up for churches registration and baptism. Through this campaign, we reached tens and tens of thousands of people with the gospel. We also visited during the same trip Dar Es Salaam mus-lim areas churches and church planting projects.

September 2021 Mission to Pakistan:
In Pakistan, we were involved in really big events. The main declaration event was one of Pakistan’s largest declaration gatherings, with tens of thousands of people. In addition to the main event, there were nearly ten major events that reached thousands of people with the proclamation of the gospel. Also Pakistani politicians showed visibility at the events. The number of events on this mission trip was about 40. We also went to remote side villages with gospel proclamation events that reached in the best cases about 500-700 people. Hundreds of people came to faith and we were delighted to participate in the discipleship process and baptize nearly a hundred Pakistanis before leaving to Finland.

Evangelism work in Pakistan:
We have hired an evangelist named “Gideon” (name changed) to work in Pakistan. He is a young, passionate evangelist under the age of 30 who has won souls for Jesus every month and baptized those who have come to faith. The Tornio Pentecostal Church gives a little support for this work. We train Pakistani evangelists weekly based from Finland.

We have also just started working among women in September 2021. “Mona” (she is under 30 years of age) is starting to organize women’s work through Gospel First. We look forward to the start of women’s work and to reach Pakistani women with the gospel.

Evangelism work in Uganda:
We have opened an evangelism center in the Ugandan capital, Kampala, in August 2021. The small house in the city center serves as a meeting place for evangelists, where people are brought from the street this house serves as a place to hold gospel proclamation events. Our teams consist of evangelists who are about 20 years old. There are currently about 10 evangelists in the team. We regularly train these evangelists and try to coordinate to make evangelism work in the Kampala area systematic, together with local congregations.

Evangelism Street work Finland:
We have toured Finnish cities and streets throughout the summer season. Kotka, Porvoo, Espoo, Turku, Helsinki, Vantaa are places where we have often organized street evangelism events. We have also done street events in Southern Ostrobothnia and Lapland this year. This year, we have frequently visited Kontula, as well as Vaasanaukio, which are the centers of drug sales in Finland and good places for evangelism. We have evangelized and distributed spiritual material on the streets on a weekly basis. During the summer, dozens of people have made the step of faith to follow Jesus during street events.

We have told high school students about missionary work organized by the Pentecostal Church Service.

Books:
We’ve distributed the “Avaimet” books and the “ Pelosta vapaaksi” books to several hundred for free at street events. We have also printed 1000 copies of the “Avaimet” book, translated in Urdu. This is a good Pakistani Discipleship material, it’s been provided free of charge. This is one of our tools of evangelism in Pakistan.

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Jeesus antoi meille lähetyskäskyn mennä kaikkeen maailmaan ja julistaa evankeliumi kaikille luoduille. (Mark. 16:15) Tämä oli lähetyskäsky, ei ehdotus. Ja tärkeä asia on, että kun lähdemme, teemme sitä mitä Jeesus pyysi tekemään, eli julistamme evankeliumia. Nykyään tehdään paljon fyysistä auttamistyötä, mutta Raamatun mukaan tärkein ja paras apu on se, että viemme evankeliumin voiman ihmisille, se on tärkeintä ja se on hengellistä auttamista. On olemassa taivas ja on olemassa helvetti, kyse on iankaikkisesta kadotuksesta, tai iankaikkisesta pelastuksesta.

Tämän Jeesuksen antaman lähetyskäskyn toteuttamiseksi olemme perustaneet Gospel First työn. Tarvitsemme apuasi evankeliumin viemiseen, vaikka evankeliumi on ilmaista sen vieminen aiheuttaa kustannuksia. Meillä on monta isoa missiota suunnitteilla ja tarvitsemme taloudellista tukea näiden toteuttamiseen.

Meillä on palava näky rakentaa kaikken suurimmat julistus tapahtumat, mitä Suomesta käsin on koskaan rakennettu. Tämä aika tarvitsee sitä! Ihmisiä on nykypäivänä miljardeja ja evankeliumin julistus kampanjat ovat tehokas keino tavoittaa ihmismassoja.

Nyt syyskuun ja lokakuun vaihteessa 2021 meillä on useita kymmeniä tapahtumia Pakistanissa ja julistamme evankeliumia tuhansille ja tuhansille ihmisille. Tapahtumien järjestely vaatii useita busseja ihmisten kuljetuksiin eri alueilta ja äänentoisto laitteita. Rakenteellisia kustannuksia muodostuu pakosti, isoista massa -tapahtumista. Auta meitä tekemään tätä työtä, ohessa tiedot kuinka voit tukea:

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Tue Gospel First -työtä.
Missiota, Lähetystyötä ja kotimaan toimintaa! Eloa on paljon, lähetä meitä elonkorjuuseen julistamaan pelastuksen evankeliumia.

Sillä ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu”. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? (Room. 10:13-15)

MISSIOLÄHETYSTYÖ ☺️✝️🙏
Teemme lähetystyötä monissa maissa. Olemme havainneet, että keskisuurten missioiden kautta voimme saavuttaa ihmisiä tehokkaasti.

Yksi esimerkinä toiminta -ideastamme: Ugandan pakolaisleirit. Kun viemme pienellä kuorma-autolla äänentoiston tällaiselle Leirille, saamme pienellä investoinnilla julistettua evankeliumin tuhansille pakolaisille

Olemme toimineet monessa maassa, julistaen evankeliumia. Italiassa, Virossa, Venäjällä, Pakistanissa, Ugandassa ja Tansaniassa, muutamia maita mainiten. Olemme nähneet suuret määrät uskoontuloja ja etsimme jatkuvasti Strategisia kohteita, jonne järjestäää missiota. Evankeliumi on ilmaista, mutta sen vieminen maksaa. Pienikin apu mahdollistaa evankeliumin viemisen suurille määrille ihmisiä. Tavalla jolla toimimme, voisimme ajatella, että evankeliumin vieminen tällä tavalla maksaa n. 50 centtiä / per tavoitettu ihminen.

KATUTYÖTÄ SUOMESSA
Teemme Suomessa katutyötä. Olemme käyneet eri kaupungeissa ympäri suomen ja järjestäneet katukirkko -tapahtumia. Olemme vieneet hengelliset laulut ja julistuksen sinne missä pelastusta tarvitaan, eli kujille ja toreille. Äänentoisto laitteet ja tuolit, pöydät, termospullot, keksit ja mehu saavat aikaiseksi hyvän kanssakäymisen ja tämä on hyvä tapa julistaa evankeliumia. Tarjoamme keskusteluapua ja hengellistä kirjallisuutta. Moni etsii vastauksia elämän ongelmiin ja suuriin kysymyksiin.

Olemme tehneet katutyötä vuosia ja tämä on tärkeä osa Gospel First ry:n lähetystyötä, julistaa evankeliumia Suomessa. Me haluamme innostaa uskovia lähtemään kanssamme evankelioimaan. Aina löytyy heitä, jotka tarvitsevat apua ja paras apu on evankeliumi.

Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: ”Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!” (Room. 10: 14-15)

YHTEISKRISTILLINEN, VOITTOA TAVOITTELEMATON LÄHETYSJÄRJESTÖ
Gospel First ry on yhteiskristillinen lähetysjärjestö joka toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Markuksen evankeliumissa, luvussa 16 Jeesus sanoo: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille”. Jeesuksen antama toiminta malli on yksinkertainen, menkää ja julistakaa. Tämä on Jumalan antama lähetystyö -mallin ydin ja tämä käsky on yhä voimassa, tänä päivänäkin.

Länsimaissa nykypäivän lähetystyön painopiste on siirtynyt yhä enemmän projektiluonteiseksi ja kehitysyhteistyö -painotteiseksi. Tämän vuoksi nyt on suuri tarve julistus painotteiselle lähetystyö – toiminnalle.

Maapallollamme on enemmän ihmisiä kuin koskaan ja heistä suurin osa on alle 30 vuotiaita, näille ihmisille evankeliumi ei ole hyvä uutinen, jos he eivät koskaan kuule sitä. Siksi on tarve toimia! Olemme viime vuosina nähneet hyväksi toiminta malliksi rakennetut missiot, jossa yhdistetään evankeliointi ja julistustyö. Raamatusta ymmärrämme, että Jumalalla on missio viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Miten tämä onnistuu? Tämä onnistuu toteuttamalla Jeesuksen antamaa missio- ohjetta: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille” (Mark. 16:15)

Me haluamme mennä, me haluamme julistaa, tätä missiota haluamme Gospel First -järjestönä toteuttaa. Nyt on elonkorjuun aika!

Ettekö sano: ”Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu? Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. (Joh. 4:35)

Olemme aloittaneet lähetys/missio -työn Gospel First ry:nä vuonna 2019.Olemme saaneet johdattaa isoja ihmismääriä Jeesuksen luokse. Voimme tehdä vielä enemmän, jos autat meitä. Saisimme tehtyä tehokkaita evankeljumin -julistus tapahtumia ja voisimme viedä pelastuksen sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta kadotetuille sieluille.

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä:

TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry

MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

MISSIOLÄHETYSTYÖ ☺️✝️🙏
Teemme lähetystyötä monissa maissa. Olemme havainneet, että keskisuurten missioiden kautta voimme saavuttaa ihmisiä tehokkaasti.

Yksi esimerkinä toiminta -ideastamme: Ugandan pakolaisleirit. Kun viemme pienellä kuorma-autolla äänentoiston tällaiselle Leirille, saamme pienellä investoinnilla julistettua evankeliumin tuhansille pakolaisille

Olemme toimineet monessa maassa, julistaen evankeliumia. Italiassa, Virossa, Venäjällä, Pakistanissa, Ugandassa ja Tansaniassa, muutamia maita mainiten. Olemme nähneet suuret määrät uskoontuloja ja etsimme jatkuvasti Strategisia kohteita, jonne järjestäää missiota. Evankeliumi on ilmaista, mutta sen vieminen maksaa. Pienikin apu mahdollistaa evankeliumin viemisen suurille määrille ihmisiä. Tavalla jolla toimimme, voisimme ajatella, että evankeliumin vieminen tällä tavalla maksaa n. 50 centtiä / per tavoitettu ihminen.

KATUTYÖTÄ SUOMESSA
Teemme Suomessa katutyötä. Olemme käyneet eri kaupungeissa ympäri suomen ja järjestäneet katukirkko -tapahtumia. Olemme vieneet hengelliset laulut ja julistuksen sinne missä pelastusta tarvitaan, eli kujille ja toreille. Äänentoisto laitteet ja tuolit, pöydät, termospullot, keksit ja mehu saavat aikaiseksi hyvän kanssakäymisen ja tämä on hyvä tapa julistaa evankeliumia. Tarjoamme keskusteluapua ja hengellistä kirjallisuutta. Moni etsii vastauksia elämän ongelmiin ja suuriin kysymyksiin.

Olemme tehneet katutyötä vuosia ja tämä on tärkeä osa Gospel First ry:n lähetystyötä, julistaa evankeliumia Suomessa. Me haluamme innostaa uskovia lähtemään kanssamme evankelioimaan. Aina löytyy heitä, jotka tarvitsevat apua ja paras apu on evankeliumi.

Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niinkuin kirjoitettu on: ”Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!” (Room. 10: 14-15)

YHTEISKRISTILLINEN, VOITTOA TAVOITTELEMATON LÄHETYSJÄRJESTÖ
Gospel First ry on yhteiskristillinen lähetysjärjestö joka toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä. Markuksen evankeliumissa, luvussa 16 Jeesus sanoo: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille”. Jeesuksen antama toiminta malli on yksinkertainen, menkää ja julistakaa. Tämä on Jumalan antama lähetystyö -mallin ydin ja tämä käsky on yhä voimassa, tänä päivänäkin.

Länsimaissa nykypäivän lähetystyön painopiste on siirtynyt yhä enemmän projektiluonteiseksi ja kehitysyhteistyö -painotteiseksi. Tämän vuoksi nyt on suuri tarve julistus painotteiselle lähetystyö – toiminnalle.

Maapallollamme on enemmän ihmisiä kuin koskaan ja heistä suurin osa on alle 30 vuotiaita, näille ihmisille evankeliumi ei ole hyvä uutinen, jos he eivät koskaan kuule sitä. Siksi on tarve toimia! Olemme viime vuosina nähneet hyväksi toiminta malliksi rakennetut missiot, jossa yhdistetään evankeliointi ja julistustyö. Raamatusta ymmärrämme, että Jumalalla on missio viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan. Miten tämä onnistuu? Tämä onnistuu toteuttamalla Jeesuksen antamaa missio- ohjetta: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille” (Mark. 16:15)

Me haluamme mennä, me haluamme julistaa, tätä missiota haluamme Gospel First -järjestönä toteuttaa. Nyt on elonkorjuun aika!

Ettekö sano: ”Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu? Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. (Joh. 4:35)

Olemme aloittaneet lähetys/missio -työn Gospel First ry:nä vuonna 2019.Olemme saaneet johdattaa isoja ihmismääriä Jeesuksen luokse. Voimme tehdä vielä enemmän, jos autat meitä. Saisimme tehtyä tehokkaita evankeljumin -julistus tapahtumia ja voisimme viedä pelastuksen sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta kadotetuille sieluille.

Gospel First ry
Y tunnus: 3083801-5

Kannatustili Op:
FI23 5542 2320 4252 00

MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Say, yes to God! ☺️👍✝️❤️
because God will use the most unlikely ones! Don’t worry, if you feel weak is not about your strength, but about His Strength. Just preach the gospel, because there is build in power in the gospel- the power of the Holy Spirit!🔥
(Rom 1:16)

And it’s His heart to use people whom the world regards as unimportant.
(1. Co 1:28)

Satan’s biggest fear concerning your life is, that you would become what God created you to be. This is why he has tried everything to make you lose focus from the great commission.
(Eph 2:10 + Mar 16:15)

”He is no fool who gives what he cannot keep, to gain what he cannot lose.” – Jim Elliot

GOSPEL FIRST RY:N VUOSIKERTOMUS 1.3.2019-31.3.2020

GOSPEL FIRST RY PERUSTETTIIN JA YHDISTYS ALOITTI TOMINNAN MAALISKUUSSA 2019.

MAALISKUUSSA JA HUHTIKUUSSA 2019 TEHTIIN RAKENTEELLISIA TOIMENPITEITÄ, Pankkitilin avaaminen ja kotisivujen suunnittelleminen, Facebook -sivujen avaaminen. Logon suunnittelu yms.

TOUKOKUUSSA2019 KUVATTIIN ENSIMMÄISET 10 JAKSOA GOSPEL FIRST – EVANKELIUMI ENSIN -OHJELMAA TV7 KUSTANTAMANA HELSINGISSÄ.

TOUKOKUUSSA 2019 KOKOUKSIA ERI SEURAKUNNISSA SUOMESSA.

TOUKOKUUN 10-17.5.2019 MISSIO MATKA VENÄJÄN KARJALAAN. Vierailuja Pudoźh -nimisessä kaupungissa. Vaate-avustusta sosiaalitoimelle, vierailuja instituuteissa, erityisoppilaiden koulussa yms. Seurakunta -kokous ja uskoon tulleiden luona vierailuja.

TOUKOKUUN 24-29.5.2019 TURKKI. Persiankielisissä seurakunnissa vierailuja, sekä turvapaikanhakijoiden evankeliointia.

KESÄKUUSSA 2019 EVANKELIOINTI -TAPAHTUMAT KOTKASSA, PORVOOSSA JA TURUSSA yhdessä eri seurakuntien kanssa, pakettiauton ja äänentoiston kanssa, kahvitus ja hengellistä kirjallisuutta. Sekä evankeliointia kaduilla kesän tapahtumissa mm. Helsingissä ja Espoossa.

KESÄKUUSSA 27.6- 30.6.2019 LASTENLEIRIN OPETUKSIA, SOINISSA, SEKÄ LEIRINÄYTELMÄ.

HEINÄKUUSSA 5.7.2019 EVANKELIOINTI TAPAHTUMA, SOINISSA, keskustassa, sekä teltassa.

HEINÄKUUSSA 6-17.7.2019 TANSANI MISSIO PÄÄKAUPUNGISSA, DAR ES SALAAM

  • • n.30-40 pastoria oli yhteistyössä, eri kirkkokuntia mukana missiossa.
  • • Paikalliset olivat järjestäneet rakenteet ja seurakunnat ja jatko toiminnot, joihin uskoontulleet ohjatttiin.
  • • Toimimme 70% muslimialueilla.
  • • Tapahtumia järjestimme neljässä eri kohteessa Tansanian pääkaupungissa Dar Es Salamissa.
  • • järjestimme 9 evankelionti tapahtumaa, kahden viikon aikana.
  • • Joka päivä kymmenittäin ihmisiä reagoi evankeliumiin alttari kutsuissa. Osa ihmisistä oli vaikeassa tilanteessa. Esim. Musliminaiset. Heidän on vaikea päästä perheestään seurakuntiin ja moni ei lähde jatkohoito -ryhmiin vaikka olivat rukoilemassa missiossa, rukoillaan heidän puolestaan, että sana saisi heissä tehdä myös työtään, vaikka he eivät seurakuntiin ole vielä päässeet.
  • • Nyt seurakunnista tuli raportti, että yli 70 uutta jäsentä on ilmoittautunut seurakuntiin crusade -tapahtuman jälkeen. Olemme todella iloisia tästä, koska tapahtumat olivat muslimialueilla, mikä on kovaa maaperää saavuttaa ihmisiä.

  • ELOKUUSSA 2019 EVANKELIOINTIA PORVOOSSA. Taivas on Auki -Seurakunnan kanssa.

SYYSKUU 3.9.2019 ALOITIMME JOKA KUUKAUDEN ENSIMMÄISENÄ TIISTAINA RUKOUSKOKOUKSET lähetystyön puolesta paikkana toimintakeskus Kaivo, Espoo.

ELOKUU 24.8.2019 KATUKIRKKO TAPAHTUMA KOTKASSA. Päivällä evankeliointia Kotkan torilla ja illalla kokous Soihtu -seurakunnan tiloissa.

ELOKUU 28.8.2019 AVAIMET -HARTAUSKIRJAN ITALIALAINEN -KÄÄNNÖS valmistui ja tästä hartauskirjasta otettiin pieni painoerä, kirjallisuus työtä varten Italiaan.

SYYSKUU 3.9.2019 TALLINNA RAAMATTU-HAASTE, EVANKELIOINTI PÄIVÄ. Olemme jakaneet Useita satoja Raamattuja Tallinnassa.

SYYSKUU 7.9.2019 ESPOO GOSPEL. Mukana Tapiolassa Espoo Gospel katutapahtumassa.

SYYSKUU 15.9- 2.10.2019 UGANDA MISSIO PÄÄKAUPUNGISSA KAMPALASSA.
TIIMI UGANDASSA�Meillä oli 7 hengen tiimi ja se mahdollisti myös usean päällekkäisen kokouksen pitämisen. Italiasta tiimissä mukana oli kaksi muusikkoa ja saimme hyvän ylistys ryhmän kasaan yhdessä suomalaisten kanssa. Jo raamattukoulu ajoilta ystäväni Jukka ja Minna Karhunen julistivat ahkerasti tällä reissulla, myös Mimmi Pekurinen ja Serena Boa pitivät usean väkevän kokouksen! Todella hyvää julistusta! Ja Serena auttoi myös italialaisia Francescoa ja Rafaelia julistamaan, tulkaten heidät englanniksi! Tulehduksia, lavantautia yms. oli myös mukana matkalla. viisi seitsemästä oli osan matkaa sairaana ja moni nestemäisessä antibiootti tiputuksessa. Mutta ison tiimin etuna oli että aina saatiin kaikki yliopisto ”fellowship”- tilaisuudet hoidettua! Pysyimme Serenan kanssa terveinä se on iso kiitos aihe! Koska saimme pidettyä matkan kokonaisuuden helpommin kasassa näin.

INTER UNIVERSITY NIGHT�Ndejje university Kampala campus: �Inter University Night 20.9.2019
Katselin hieman jännittyneenä Kampalassa suurta nuorten joukkoa, tuhansia nuoria kokooontuneena YMR -Seekersin järjestämässä Inter University Night -tapahtumassa. Hetkeä ennen saarnaa Jumala antoi onneksi jännityksen sijaan ilon ja rauhan sydämeen. Tuli aivan yliluonnollinen rauha ja oli helppo julistaa! Oli ilo saarnata nuorille siitä, kuinka evankeliumi on totta ja kuinka Jumalan voima on läsnä tässä sanomassa. Oli erityistä kokea se hengellinen jano joka nuorilla oli! Puheen lopussa ennen rukousta, pyysin nuoria kohottamaan kättä ylös, jos janoaa Jumalaa. Oli liikuttavaa nähdä käsien meri, tässä kaikkien Ugandan yliopistojen herätyskokouksessa. Pyhä Henki oli voimallisesti läsnä. Yli 50 yliopistoa oli mukana Inter University Night -tapahtuman järjestämisessä.
Yli kahden viikon aikana pidimme yli 50 kokousta, n.30 yliopisto / ammattikoulu / opisto -kokousta ( mm St. Laurence University, International University of Kampala yms.) ja n.20 crusade ja seurakuntakokousta (mm. Michael Kimulin, Wilson Bugembe, Pastori Stuart Serebeja yms.) lisäksi yksi naisten konferenssi Psykiatrian opiskelijoille. Serena ja Minna Karhunen kertoivat evankeliumin ilosanomaa psykiatrian opiskelijoille ja Serena jakoi myös lisäksi kokemuksiaan päihde -ja mielenterveys työstä Suomessa, ugandalaisille psykiatrian hoitaja -opiskelijoille.(School of Psychiatric Clinical Officers Butabika)

CRUSADE�GOSPEL CRUSADE – MBUYA KINAWATAKA. 22-29.9.2019
Crusade Kinawatakassa alkoi sade päivän merkeissä, mutta silti ensimmäisenä päivänä 18 ihmistä antoi elämänsä Jeesukselle. Vau! Siitä tuli lisää virtaa ja iloa! Kiitos Jeesus mitä olet tekemässä Ugandassa. Pastori Stuart Serebe oli seurakunta puolelta järjestelijänä ja Crusade oli kyllä todella huikea kokonaisuus. Ensimmäisen päivän Alttarikutsun antamiseni ja rukouksen jälkeen Pastori Stuart Serebe haastoi vielä uskoontulleita tukemaan lavalle meidän kanssamme ja julkisesti tunnustamaan uskonsa, ja he tulivat! Kiitos Jumalalle!�Kinawatakan alueelta yli sata ihmistä tuli uskoon tässä viikon mittaisessa Crusade tapahtumassa. Oli upeaa että uskoontulleita ja uteliaita oli jo seuraavassa sunnuntain kokouksessa pastori Stuartin kirkossa. Jopa kirkossa uskoon tulot jatkuivat, kiitos Herralle! Uskoon tulleille on muodostettu oma ryhmä, keskiviikkona heille järjestettiin juhla-ateria seurakuntaan pastoreiden toimesta ja sitten he menevät kasteopetus ryhmään ja seurakunnat järjestävät kaste tapahtuman uskoon tulleille.

UGANDASSA OLEMINEN:�Olimme majoittuneina Ugandalaisen kansanedustajan talossa nimeltään: Judith Babirye, hän on myös yksi Ugandan tunnettuja Gospel laulajia. Hän antoi sydämellisesti myös autoaan meidän käyttöömme. Kiitos Jumalalle hyvistä ihmisistä! Inter University illassa oli esiintymässä Ugandassa todella suosittu Gospel artisti, nimeltään Wilson Bugembe. Hän on myös pastorina ”Worship House” nimisessä seurakunnassa, satelliitti seurakuntineen Wilsonin seurakunta on yksi nopeimmin kasvavia seurakuntia Ugandassa. Minulle oli yllätys, kun hän yliopisto -tapahtuman jälkeen pyysi minua julistamaan hänen 5000 tuhannen hengen seurakuntaansa, jossa kokoukset välitetään median kautta vielä 50000 kymmenelle tuhannelle ihmiselle

LYHYT UGANDA RAPORTTI:
⁃ Tavoitimme yliopisto ja ammattikoulu opiskelijoita tuhansittain. Pidimme n. 30 kokousta heille.
⁃ Tuhansien opiskelijoiden Iso Inter University Night oli onnistunut tapahtuma ja ihmiset reagoivat evankeliumiin. 50 yliopistoa oli yhteistyössä tässä tapahtumassa. Upea paikka julistaa evankeliumia ja sana ei tyhjänä palaja.
⁃ vierailimme n.10 seurakunnassa ja jopa näissä SRK -kokouksissa oli mukana crusadessa uskoon tulleita.
⁃ Saimme julistaa Wilson Bugembe ”Worship House” 5000 hengen seurakunnan kautta tuhansille Ugandalaisille evankeliumia.
⁃ Kinawataka Crusadessa tuli yli 100 ihmistä uskoon.
Lokakuu 10-15.10.2019 Italia missio, Calabria
Teimme 6 hengen tiimillä missiomatkan etelä-Italiaan paikallisen pastori Silvio Gangemin järjestämänä. Olemme vierailleet jo muutaman kerran Calabrian alueella, eri seurakunnissa. Calabria on ihan etelässä Italian ”kengän” kärjessä. Tämä on hyvin erikoinen alue, evankeliset seurakunnat voivat tällä alueella paremmin kuin pohjois-Italiassa.

MISSIOTAPAHTUMA
Päätapahtuma matkallamme oli, missio Spezzano Albanese -nimisen kaupungin keskustassa. Kaupungin keskustassa meillä oli luvat hengelliselle tapahtumalle ja Italialaiset nuoret hoitivat musiikin tyylikkäästi. Paljon ihmisiä oli liikenteessä ja oli upeaa julistaa Spezzano Albanesen kaupungin keskustassa voimallista evankeliumin sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Tässä kaupungissa oikein tunsi kuinka Pyhä Henki puhutteli ihmisiä ja kuinka hyvä vastaanotto julistuksella oli, on mahtavaa nähdä hengellistä heräämistä Italiassa.

KIRJALLISUUSTYÖ ITALIA
”Avaimet” kirja on käännetty italiaksi ja tällä reissulla julkaisimme sen. Meillä oli vain pieni painomäärä, kun on vaikea arvioida kirjojen menekkiä Italiassa. Mutta yllätykseksemme Kaikki kirjat menivät kokouksissa, kiitos Herralle siitä ja rukouksia, että myös tätä kautta sana saa edetä ihmisten sydämissä etelä-Italiassa.

SEURAKUNTAKOKOUKSET
Vierailimme ja pidimme kokouksia kahdessa seurakunnassa, jotka molemmat olivat ihan tupaten täynnä ihmisiä! Tämä on Italiassa ihmeellinen asia! 14.10.2019 pidetyssä kokouksessa, Toranon seurakunnassa käy myös myös pakolaisia. Seurakunnan lähellä on Afrikkalaisten pakolaisten vastaanottokeskus ja oli todella suuri siunaus että, kokouksessa Serena hoiti englannin kielen tulkkauksen.
Iltapäivällä pidimme toisessa isommassa seurakunnassa nimeltään Chiesa Spezzano Albanese tilaisuuden ja oli todella siunaava nähdä paljon ihmisiä, seurakunta oli täynnä, monet olivat tulleet kaukaa. Iloitsin erityisesti uusista uskoontulleista ja etsijöistä, kohdeyleisö oli mitä parhain!

TV7 OHJELMAT
Kuvasimme myös seuraavat kymmenen Gospel First – Evankeliumi ensin ohjelmaa Italiassa. Mukanamme oli Tommy Collin joka tuottaa ”Worship factory” nimistä ohjelmaa GOD-TV;lle.

LOKAKUU 24-27.10 VENÄJÄ
Sain uskonnollisen viisumin Venäjälle ja minua kutsuttiin 27.10 puhumaan Petroskoin helluntaiseurakunnan kutsuma Petroskoin kulttiuurikeskuksessa, samalla käymme myös Pudozh -nimisessä kaupungissa.
Aloitimme tiimimatkan, Tenho Lehtomäen ja Jukka ja Minna Karhusen kanssa saapumalla Ruskealaan 23.10.2019 hieman Venäjän rajan sisäpuolelle. Pidimme illalla Herran kukkaro -hostellissa ”iltahartauden” jossa pääsimme todella evankeliumin ytimeen. Jopa hieman alkoholia nauttineet Suomalaiset hiljentyvät Tiimissä mukana olleen Minna Karhusen laulaessa. Tämän jälkeen kerroimme kaikille pelastuksesta Jeesuksen kautta.
24.10.2019 Saavuimme Pudozh -nimiseen kaupunkiin ja tiimiimme liittyi Irma Soitu tulkiksi. Perjantaina pidimme kokouksen Pudozhissa ja iloitsin nähdessäni ystäviäni, ja evankelionti työn hedelmänä uskoon tulleita.

VIRASTOT
Veimme myös n.40 laukullista avustus tavaraa. Oli ilo viedä lakanoita ja lasten vaatteita ongelma nuorien kouluyksikköön, jossa nuoret asuvat asuntolassa. Myös sosiaalitoimessa oltiin iloisia vaatteista ja tarvikkeista joita toimitimme, he lupasivat jopa, että saame seuraavalla kerralla itse jakaa asiakkaille avustustavaraa, siinä on mahdollisuus monelle asialle!

PETROSKOIN KULTTUURITALO 27.10.2019
Oli upea nähdä aivan täysi kulttuuritalo, jopa käytävillä oli ihmisiä. Ihmiset olivat janoisia ja yllätyksekseni nuoria oli paljon enemmän kokouksissa kuin Suomessa. Oli upeaa julistaa evankeliumia tällaisessa tilaisuudessa ja loppu kokouksessa Pyhän Hengen ilmapiiri oli käsi kosketeltava. Kiitos siitä, että vielä voi evankeliumia julistaa Venäjällä.

MARRASKUU 7-10.11.2019 VIRO MISSIO
Teimme yhdessä Ugandalaisen tiimin kanssa missiomatkan Viroon. Oli hienoa aloittaa matka jo laivassa, saimme keskustella ja evankelioida varsinkin nuoria menomatkalla ja pari upeaa kohtaamista tapahtui, missä saimme jopa rukoilla.
Saavuimme 6.11 Tallinnaan ja jatkoimme suoraan Haapsaluun pitämään kokousta Baptisti -seurakuntaan. Ilta oli upea, afrikkalaisten ylistys sulatti virolaisten sydämiä ja tapahtuma yhdisti uskovia yli seurakuntarajojen. Useita seurakuntalaisia, jotka olivat jääneet pois toiminnasta tuli mukaan tapahtumaan. Sanoma oli terävä; ”herätys lähtee seurakunnasta ja siitä, että uskovat tekevät parannusta ja lähtevät toteuttamaan Jumalan antamaa tehtävää!”
Menimme Haapsalun kaduille evankelioimaan, kohtasimme paljon nuoria ja pääsimme myös rukoilemaan joidenkin puolesta. Kohtaamiset olivat todella hyviä ja saimme kokea, että evankeliumi todella etenee myös tällä ”julistus tasolla”.

FRA MARE KYLPYLÄ, VIRO
MARRASKUUSSA 7.11.2019 Pidimme aivan upean tapahtuman FRA MAREN -kylpylä hotellin asiakkaille. Olin todella onnellinen, että pääsimme tällaiseen paikkaan tuomaan evankeliumia, kiitos Jorma Lahikaisen tästä hyvästä järjestelystä. Iloitsin myös Gospel First katuevankeliointi äänentoisto laitteista, ne olivat todella hyvässä käytössä tuossa tilaisuudessa. Ihan huippujuttu oli se, että tilaisuuden lopussa ei-uskovat tulivat tanssimaan mukaan Ugandalaisten ylistys musiikkiin. Kiitos Herralle, että saimme julistaa näin evankeliumia!

MARRASKUUSSA JA JOULUKUUSSA SEURAKUNTAVIERAILUJA, pääkaupunkiseudulla ja Pohjanmaalla.

JOULUKUU 2019 JA TAMMIKUU 2020 MISSIO UGANDASSA, MUBENDESSA
Meillä oli erittäin onnistunut evankelionti kampanja Ugandassa

28.12.2019-14.1.2020. Järjestimme päätapahtumana Ugandassa, Mubende nimisessä kaupungissa kolmen päivän tapahtuman yhdessä paikallisten seurakuntien ja pastorien kanssa.

Teimme parhaamme mukaan ennakkoon työtä, jotta tavoittaisimme paljon kaupungin ihmisiä. Mubenden pastorit olivat yhteistyösssä ja yhdessä suunnittelimme alkeiskurssin, seurakuntayhteyden missiossa uskoontulleille. Mubendessa missiossa uskoontulleet kävivät henkilökohtaisen haastattelun pastorin kanssa ja rekisteröimme vain nämä haastatellut henkilöt, joita tuli missiosta yhteensä 93, kiitos Jumalalle! Ugandassa on maailman nuorin väestö, 80% on alle 30 vuotiaita. Iloitsin Mubenden missiossa myös siitä, että teimme tämän mission nuoren sukupolven kanssa yhdessä, vastuunkantaja porukasta minä 40 vuotiaana olin vanhin. Iloitsen, että Ugandassa on nousemassa nuoria, väkeviä vastuunkantajia ja pastoreita.

Saimme yhteistyöhön Mubenden -missioon useita Ugandan parhaita Gospel -muusikkoja. Heistä yksi suosituimmista oli pastori Wilson Bugembe, joka on voittanut 4 kertaa Ugandan suosituimman muusikon palkinnon ja hän on myös Ugandan nopeimmin kasvavimman 5000 tuhannen hengen seurakunnan perustaja ja johtava pastori. Tämä kaikki auttoi meitä ”magnetoimaan” nuoret paikalle ja niin tapahtuikin.

Missio -tapahtuman tavoitti Mubendea tuhansissa. Kolmantena missiopäivänä Mayor’s Garden oli ihmismeri ja iloitsimme läpimurrosta Mubendessa! Tämä jää Mubenden historiaan. Missiossa oli pastoreiden rekisteröinti -järjestelmä uskoontulleille. Missiossa 93 ihmistä teki uskonratkaisun. Myös uudenvuoden kokouksessa tuli 2 ihmistä uskoon Mubendessa.

KAMPALA
Olimme viimeisen viikon missioistamme tammikuussa 2020 Kampalassa, Ugandan pääkaupungissa. Meillä oli yhteistyö -kokous-sarjoja Worship House -seurakunnan kanssa. Tämä seurakunta on Wilson Bugemben kyseinen 5000 tuhannen hengen seurakunta. Worship Housesta on tullut eräänlainen Ugandan herätyksen keskus, jonne tulee etsijöitä ja ihmisiä uskoon jatkuvasti. Oli ilo julistaa, sekä torstaina, että sunnuntaina voimallista evankeliumin sanomaa tässä kyseisessä seurakunnassa. Ihmeet ja merkit seurasivat julistettua sanaa. Saimme kuulla todistuksia, kuinka ihmisiä vapautui ja parantui.

Sunnuntaina vierailimme aamusta asti eri seurakunnissa Kampalassa: Family Life Church Pr. Twina Herbert. Mercy church. Life Celebration Arena and Worship House.
Oli upeaa kokea herätyksen ilmapiiri ja näissä kokouksissa tehtiin myös ratkaisuja, kiitos Herralle! Sunnuntaista mieleen jäi Life Celebration Church vierailu. Minua pyydettiin sinne tuomaan rohkaisun sanaa, koska viikkoa aikaisemmin Pastorin 37v (terve) vaimo oli kuollut yllättäen sairaskohtaukseen. Minua kosketti tässä tilaisuudessa evankeliumin voima, ”me julistamme elämää – emme kuolemaa!” Julistimme yhdessä pastorin kanssa! Jeesus on tie, totuus ja elämä! Ja pyhän Hengen voima ja rakkaus oli käsin kosketeltavaa tuossa kokouksessa.

QATAR
Paluu lentoni peruttiin ja jouduin jäämään yöksi ja yhdeksi päiväksi Qatarin Dohaan. Tämä olikin piristys reissulla. Lähdin kaupungille ja yllätyin itsekin kuinka helppoa oli todistaa Jeesuksesta, Sri lankalaisille, Intialaisille ja paikallisille englannin taitaville ihmisille.

TAMMIKUU 2020 EVANKELIONTI TAPAHTUMA yhdessä Kontulan metrokappelin järjestämänä.

HELMIKUU 2020 YHTEISTILAISUUKSIA SUOMESSA Italialaisen ylistys (Following Jesus) bändin kanssa:
Gospel First ja Following Jesus -kokouksia:
La 8.2 klo 18 Ruoveden Vapaaseurakunta
Su 9.2 klo 11 Soinin Helluntaiseurakunta
Su 9.2 klo 16 Virtain Vapaaseurakunta
Ke 12.2 klo 19 Espoon Helluntaiseurakunta
Pe 14.2 klo 19 Siion, Helsinki
La 15.2 klo 18 Soihtukirkko, Kotka
Su 16.2 klo 17 My Church Ystäväkirkko, Forssa
To 20.2 klo 18 Taivas on auki -ilta, Porvoo

MAALISKUU 12-16.3.2020 VENÄJÄ, KARJLAN ALUE PUDOZH. Seurakunta vierailuja. Vierailu alkoholisti parantolassa Sortavalassa ja Seurakunta vierailu Pudozissa.

Work and vision

Work among immigrants

We want to do practical discipleship work with immigrants that have come to faith from Muslim backgrounds. For years, we have been involved in the work among muslims. We have got to know where the real need for gospel is and for this reason we want to be involved in this work, putting our effort as much as needed. We are developing different ways to reach the immigrants with gospel. We already have done evangelism work together in Finland and we are also planning to organize mission’s trips in Europe with the target to reach especially muslim background people. In recent years, we have seen hundreds of asylum seekers coming to faith and learning the Bible truths in Finland. Those born-again refugees should be included in the work of the Great Commission: this is one of our vision.

Maahanmuuttajatyö

Ideanamme on tehdä käytännön opetuslapseustyötä maahanmuuttajien parissa. Olemme olleet mukana vuosien ajan muslimien parissa tehtävässä työssä. Tiedämme kohteita, jotka tarvitsevat evankeliumia ja haluamme olla mukana tässä työssä, siinä määrin kun pystymme. Kehittelemme erilaisia tapoja tehdä maahanmuuttajien kanssa evankeliumin työtä. Suomessa teemme yhdessä evankeliointia ja järjestäisimme mahdollisuuksien mukaan. esim. aktiomatkoja uskoontulleiden ex-muslimien kanssa Euroopan maihin, muslimialueille. Viime vuosina olemme Suomessa nähneet satojen turvapaikanhakijoiden tulevan uskoon ja oppivan Raamatun totuudet, heidät pitää ottaa mukaan toteuttamaan suurta lähetyskäskyä, tämä on yksi työmme näky.

Russia

We have contacts in Russia and we will be involved in Russian work this year.

Venäjä

Meillä on yhteyksiä Venäjälle ja tulemme tänä vuonna olemaan Venäjän työssä mukana. 

Finland

We have done evangelism in the street Finland and we gonna carry on that.

Suomi

Olemme olleet kaduilla evankelioimassa ja jatkamme tätä työtä.

Estonia

We have visited Estonia and we gonna carry on this work, with possibilities we have.

Viro

Olemme käyneet viime vuosina useasti Virossa ja jatkamme tätä työtä mahdollisuuksien mukaan.

Other  things

We have a lot of  ideas and willing to operate in many countries where we are going to organize collaborative patterns. We rely on the pattern of apostolic deeds for missions, crusade events, and more. We want to proclaim the gospel to those who have not heard the good news. We pray and the Holy Ghost will lead us to the right place, at the right time, to do the right things! We love, pray, and proclaim!

Muut asiat

Meillä on vireillä paljon ideoita ja maita, joihin tulemme järjestämään yhteistyökuvioita. Luotamme Apostolien tekojen malliin missioiden, tapahtumien ynnä muun toiminnan suhteen, me rukoilemme ja julistamme ja Jumala on luvannut johdattaa, kun rukoillen kuljemme. Haluamme julistaa evankeliumia heille, jotka eivät ole kuulleet ilosanomaa. Rukoilemme johdatusta työhön, että olisimme oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, tekemässä oikeita asioita!