Work and vision

Work among immigrants

We want to do practical discipleship work with immigrants that have come to faith from Muslim backgrounds. For years, we have been involved in the work among muslims. We have got to know where the real need for gospel is and for this reason we want to be involved in this work, putting our effort as much as needed. We are developing different ways to reach the immigrants with gospel. We already have done evangelism work together in Finland and we are also planning to organize mission’s trips in Europe with the target to reach especially muslim background people. In recent years, we have seen hundreds of asylum seekers coming to faith and learning the Bible truths in Finland. Those born-again refugees should be included in the work of the Great Commission: this is one of our vision.

Maahanmuuttajatyö

Ideanamme on tehdä käytännön opetuslapseustyötä maahanmuuttajien parissa. Olemme olleet mukana vuosien ajan muslimien parissa tehtävässä työssä. Tiedämme kohteita, jotka tarvitsevat evankeliumia ja haluamme olla mukana tässä työssä, siinä määrin kun pystymme. Kehittelemme erilaisia tapoja tehdä maahanmuuttajien kanssa evankeliumin työtä. Suomessa teemme yhdessä evankeliointia ja järjestäisimme mahdollisuuksien mukaan. esim. aktiomatkoja uskoontulleiden ex-muslimien kanssa Euroopan maihin, muslimialueille. Viime vuosina olemme Suomessa nähneet satojen turvapaikanhakijoiden tulevan uskoon ja oppivan Raamatun totuudet, heidät pitää ottaa mukaan toteuttamaan suurta lähetyskäskyä, tämä on yksi työmme näky.

Russia

We have contacts in Russia and we will be involved in Russian work this year.

Venäjä

Meillä on yhteyksiä Venäjälle ja tulemme tänä vuonna olemaan Venäjän työssä mukana. 

Finland

We have done evangelism in the street Finland and we gonna carry on that.

Suomi

Olemme olleet kaduilla evankelioimassa ja jatkamme tätä työtä.

Estonia

We have visited Estonia and we gonna carry on this work, with possibilities we have.

Viro

Olemme käyneet viime vuosina useasti Virossa ja jatkamme tätä työtä mahdollisuuksien mukaan.

Other  things

We have a lot of  ideas and willing to operate in many countries where we are going to organize collaborative patterns. We rely on the pattern of apostolic deeds for missions, crusade events, and more. We want to proclaim the gospel to those who have not heard the good news. We pray and the Holy Ghost will lead us to the right place, at the right time, to do the right things! We love, pray, and proclaim!

Muut asiat

Meillä on vireillä paljon ideoita ja maita, joihin tulemme järjestämään yhteistyökuvioita. Luotamme Apostolien tekojen malliin missioiden, tapahtumien ynnä muun toiminnan suhteen, me rukoilemme ja julistamme ja Jumala on luvannut johdattaa, kun rukoillen kuljemme. Haluamme julistaa evankeliumia heille, jotka eivät ole kuulleet ilosanomaa. Rukoilemme johdatusta työhön, että olisimme oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, tekemässä oikeita asioita! 

GOSPEL FIRST – ITALIA

GOSPEL FIRST – 🇮🇹 ITALIA 🇮🇹
      Ciao amico/a! 🙂 Abbiamo creato l’organizzazione GOSPEL FIRST come piattaforma per il lavoro della missione di portare l’Evangelo al
mondo. Siamo partiti da zero con questa grande chiamata e continuiamo ad andare avanti per fede, sapendo che il Signore ci aiuterà e ci guiderà in questa visione per raggiungere chi non è stato ancora raggiunto. Tutto inizia dalla preghiera, perciò ti chiediamo di unirti a noi e pregare per chi non ha ancora accettato Dio come suo Salvatore. Andremo avanti passo passo e Dio ha messo nel nostro cuore l’Italia dove vogliamo essere partecipi al lavoro evangelico in modo che per grazia di Dio si vedano i buoni frutti da Lui promessi.

Preghiamo per l’Italia e mettiamoci in azione! 🙏🙏

     Hi friend! 🙂 We have create GOSPEL FIRST -organization as a platform for the mission’s work of bringing the good news to all the world. We have start from zero, with a big call and we will go on by faith, knowing that the Lord will help and guide us in this vision to reach the unreachable. All start by praying, so we are asking you to join us and pray for who hasn’t yet accept the Lord as his Savior. We will carry on step by step, and God has put in our heart Italy where we want to be part to the work of evangelization so that for the grace of God, the good fruits promised by Him will be seen.

We pray for Italy and get in motion! 🙏🙏

GOSPEL FIRST – UGANDA

GOSPEL FIRST UGANDA 🇺🇬

    Syyskuussa 2019 olemme julistamassa, evankeliumia tapahtumissa Ugandan pääkaupungin alueella Kampalassa, jos Herra suo ja kaikki etenee suunnitellusti. Yliopistomaailmassa on menossa suuri herätys ja olemme innoissamme päästessämme syyskuussa julistamaan evankeliumia kaikille Kampalan yliopisto -kampuksille, tämä on ihmeellistä! Saamme julistaa evankeliumia kaikille Ugandan yliopisto-opiskelijoille, koska kaikki Ugandan yliopistot on keskitetty Kampalaan. Vierailemme myös eri seurakunnissa Kampalan alueella. Missio huipentuu 27.9.2019 suureen Crusade tapahtumaan. Tutustumme Ugandassa pastori Michael Kimulin johtamaan Christian Discipleship ministries -työhön. CDMI tekee monimuotoista evankeliumin työtä niin Ugandassa kuin ympäri maailman. Toimimme yhteistyössä ylistyspastori Isaac Ssenyonjon kanssa, joka johtaa Youth Revival Movement -toimintaa Ugandassa. Ugandassa on noin pyöristettynä 40 miljoonaa ihmistä ja heistä noin 80 prosenttia on alle 30 vuotiaita. Tämä kertoo että työtä on paljon, kokonainen sukupolvi on tavoitettava evankeliumin julistuksella. Tämä tilanne on myös muissa Afrikan maissa.

Meillä on näky Gospel First -järjestön työn kautta tavoittaa heitä evankeliumin ilosanomalla.🙌🙏

     In September 2019, if God allows, we are going to proclame the gospel at various events in Kampala, the capital of Uganda. There is a great revival in the university’s world and we are excited to be part of this and have the possibility to release the gospel for Kampala University campuses in the coming September: this is amazing! We will be able to proclaim the gospel to the university’ students of Uganda, for the fact they are centralized in Kampala. We will also visit various churches in the Kampala area. The mission culminates on September 27th with a major Crusade event. In Uganda, we will get to know also Christian Discipleship Ministries, headed by Pastor Michael Kimuli. The gospel work of CDMI is based on various projects, both in Uganda and around the world. We work with Pastor Isaac Ssenyonjo, who runs the Youth Revival Movement in Uganda. In Uganda, there are around 40 million people and about 80% of them are under 30 years of age. This fact tells us that there is a lot of work, a whole generation must be reached with the gospel declaration. This is the situation in all Africa.

It’s a honorable call to be part on this and to be able to reach those people with the gospel news.🙌🇺🇬❤️🙏