We have a Gospel First -mission coming to Kampala, the capital of Uganda
January 1 – 10, 2022. 🇺🇬🙏

We will travel to Uganda to organize the work of our mission center. We have a program of Outreach events and the proclamation of the gospel in Kampala, women conference, slum outreaches and revival meetings. We need your support, help us to develop this new outreach -work of the local evangelists in Uganda. At the end of the message you will find information on how to help the work of Uganda. May God bless you as We work together to proclaim the gospel in East Africa.

We have set up an Evangelism Center in Kampala, the capital of Uganda. The metropolitan area of ​​Kampala is home to almost 7 million people. Our center is a house located in a growing area of ​​downtown. The area is full of bars, clubs, drug users and lodges. In the backyard of the house there is a 0.5 acre yard suitable for meeting activities. The capital of Kampala is subject to tremendous population growth and there are many people in the city who should be reached by the gospel proclamation.

Our growing evangelism -team currently includes about 10 young people with an average age of just over 20 years. Uganda has the second youngest population in the world, 80% of Ugandans are under 30 years old. An avid young evangelist, Eric Testimony is our coordinator, in this project.

Uganda is experiencing a spiritual awakening precisely among this young generation, the evangelism work done 20-30 years ago has not reached 80% of the population! because they did not even exist back then! Right now there is a need to reach this young generation. We have agreed with the youth that we pray and fast regularly so that God will appear mightily and lead this evangelism -work, so that we can win souls to Jesus.

The Evangelism-team evangelizes the streets of Kampala and organizes revival -meetings for the people of the street at our evangelism center. Young people also work actively in schools. They preach the gospel to other youth on different school campuses. The area where the center is located has a huge number of people, drug users, criminals, etc. This area desperately needs the power of the blood of Jesus Christ and the light of the gospel and this light our young team wants to take to the streets and alleys of Kampala.

We train these young evangelists together with local congregations. We work together with Pastor Isaac Sseyonjo and the HFM Church to coordinate these evangelists. The cost of the work comes from renting the evangelism center and from coordinating costs. We want to keep costs to a minimum, but we still your need help and support to do this work. If it is in your heart to enable the activities of young evangelists in Kampala, come and help us in this work.

Our vision is to enable effective coordination of evangelism -work, that is not coordinated on a larger scale due to lack of resources. It is also very important to equip young evangelists with sound doctrine. Kampala has a wide range of winds of doctrine and also a prosperity -gospel. We want to teach these young evangelists the sound doctrine of God’s Word so that they themselves recognize these unhealthy spiritual phenomena. We have organized the work so that we can help, teach and keep in touch with them on a regular basis.

Those who have come to faith through work are directed to good local congregations. Our vision is to help local churches grow in this way and work closely with them. The project is in its infancy and we will closely monitor the fruits of the work and align the work as we see and learn how evangelism work is worth doing in Kampala, today. Let’s pray for this work!

Help us to help the people of Kampala. We need your support to bring the light of the gospel into the darkness of the streets of Kampala. the gospel is the best thing we can give to the people!

Here’s information on how you can support our work:

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry
(Uganda viite : 1122)

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

————————————————————

Meillä on Gospel First -missio tulossa Kampalaan, Ugandan pääkaupunkiin
1 – 10 tammikuuta 2022. Matkustamme Ugandaan organisoimaan lähetyskeskustamme ja järjestämme ohjelman outreach -tapahtumista ja evankeliumin julistuksesta Kampalassa. Tarvitsemme tukeasi, auta meitä järjestämään tätä työtä Ugandassa. Viestin lopusta löydät tietoa kuinka auttaa Ugandan työtä. Jumala siunatkoon sinua ja toimitaan yhdessä ja edistetään evankeliumia Itä-Afrikassa.

Nuoret evankelistat ovat tehneet ahkerasti töitä kaduilla ja he ovat järjestäneet monia kokouksia Gospel First -lähetyskeskuksessa. Kaikki uskoon tulevat ihmiset, evankelistat, ohjaavat heidät Kampalan hyviin seurakuntiin, jotta he voivat ottaa hyviä askelia opetuslapseusprosessissa. Emme halua tehdä käännynnäisiä vaan opetuslapsia.

Gospel First toimintakeskuksessa (eli vanhahko talo vilkkaan katujen risteyksessä) on pidetty lokakuussa monia kokouksia ja rukoiltu, kaduilta on kutsuttu ihmisiä tutustumaan hengellisiin asioihin lisää ja moni on tullut uskoon!

Tässä hieman lisää tietoa tästä työstä, koska työ on vasta alkanut:

Olemme aloittaneet evankeliointi keskus -työn Ugandan pääkaupungissa Kampalassa. Kampalan metropoli alueella asuu lähes 7 miljoonaa ihmistä. Keskuksemme on talo, joka sijaitsee keskustan kasvavalla alueella. Alue on täynnä baareja, klubeja, huumeiden käyttäjiä ja halpoja majoitus -keskuksia. Talon takapihalla on 0,5 hehtaarin piha-alue, joka soveltuu julistus ja kokous toimintaan. Kampalan pääkaupunki on valtavan väestökasvun kohteena ja kaupungissa on paljon ihmisiä, jotka pitäisi tavoittaa evankeliumilla.

Kasvavaan evankelista tiimiimme kuuluu tällä hetkellä noin 10 nuorta, joiden keski-ikä on hieman yli 20 vuotta. Ugandassa on maailman toiseksi nuorin väestö, 80 % Ugandalaisista on alle 30-vuotiaita. Innokas nuori evankelista Eric Testimony on puuhamiehenä ja koordinaattorinamme, tässä hankkeessa. Uganda on kokemassa hengellistä heräämistä juuri tämän nuoren sukupolven kohdalla, 20–30 vuotta sitten tehty evankeliointityö ei ole tavoittanut 80 % väestöstä, koska heitä ei ole ollut sillon vielä olemassa! Juuri nyt on tarve tavoittaa tämä nuori sukupolvi. Olemme sopineet nuorten kanssa, että rukoilemme ja paastoamme säännöllisesti, että Jumala ilmestyisi voimallisesti ja johdattaisi tätä evankeliointi -työtä, niin että voisimme voittaa sieluja Jeesukselle.

Evankelista -tiimi evankelioi Kampalan kaduilla ja järjestää kadun ihmisille hengellisiä kokouksia evankeliointi keskuksessamme. Nuoret tekevät myös aktiivista työtä kouluissa. He julistavat eri koulu kampuksilla evankeliumia toisille nuorille. Alueella, jossa keskus sijaitsee, on valtavasti ihmisiä, päihteiden käyttäjiä, rikollisuutta yms. Tämä alue tarvitsee kipeästi Jeesuksen Kristuksen veren voimaa ja evankeliumin valoa ja tätä valoa nuori tiimimme haluaa viedä Kampalan kaduille ja kujille.

Koulutamme näitä nuoria evankelistoja yhdessä paikallisten seurakuntien kanssa. Toimimme yhteistyössä evankelistojen koordinoinnin suhteen pastori Isaac Sseyonjon ja HFM-seurakunnan kanssa. Kulut työstä tulevat evankeliointi keskuksen vuokraamisesta ja koordinointi kuluista. Kulut haluamme pitää minimaalisina, mutta tarvitsemme apua ja tukea, jotta voimme tehdä tätä työtä. Jos sinun sydämelläsi on mahdollistaa nuorten evankelistojen toimintaa Kampalassa, lähde auttamaan meitä siinä työssä.

Näkymme on mahdollistaa evankeliointityön tehokas koordinointi, jota ei isommassa mittakaavassa koordinoida puutteellisten resurssien vuoksi. Erittäin tärkeää on nuorten evankelistojen varustaminen terveeseen oppiin. Kampalassa on monenlaista opin tuulta ja myös menestysteologiaa. Haluamme opettaa näitä nuoria evankelistoja terveelle Jumalan Sanan pohjalle, että he itse tunnistaisivat nämä epäterveet hengelliset ilmiöt. Olemme järjestäneet työn niin, että voimme heitä auttaa, opettaa ja pitää yhteyttä säännöllisesti.

Työn kautta uskoon tulleet ohjataan hyviin paikallisiin seurakuntiin. Näkymme on auttaa tällä tavalla paikallisia seurakuntia kasvavaan ja tehdä läheistä yhteistyötä heidän kanssaan. Projekti on alkuvaiheessa ja seuraamme tarkasti mitä hedelmää työ tuottaa ja linjaamme työtä sen mukaan, kun näemme ja opimme miten evankeliointi työtä kannatta tehdä Kampalassa, tänä aikakautena. Rukoillaan Tämän työn puolesta!

Auta meitä auttamaan Kampalan ihmisiä. Tarvitsemme tukeasi, jotta voimme viedä evankeliumin valoa Kampalan pimeyteen. evankeliumi on parasta mitä voimme ihmisille antaa!

Tässä tiedot, kuinka voit tukea työtämme:

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry
(Uganda viite : 1122)

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Gospel First – Evankeliumi ensin -ohjelma: Mikä on kutsuni? TV7 tiistai 28.12.2021 klo 21:30

Ohjelmassa Michael Kimuli Ugandasta rohkaisee Suomen seurakuntaa. Suomen seurakunnat tarvitsevat uuden Helluntaikokemuksen, tämän kautta kutsu kirkastuu. Heidi Ärling, Porvoosta rohkaisee kaikkia uskovia lähtemään ulos ihmisten pariin. Riina Björkman Kotkasta haastaa uskovia liikenteeseen, kaduille ja kujille todistamaan Jeesuksesta, se on meidän kutsumme, joka on lähetyskäskyssä meille annettu.

Haluamme viedä ohjelman kautta Kristus -keskeistä evankeliumin ilosanomaa eteenpäin. Gospel First – Evankeliumi ensin -ohjelma: Mikä on kutsuni? TV7 tiistai 28.12.2021 klo 21:30

Ja hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. (Mark. 16:15)

Markuksen evankeliumissa, luvussa 16 Jeesus sanoo: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille”. Jeesuksen antama toiminta -malli on yksinkertainen, menkää ja julistakaa. Tämän kutsun olemme saaneet Jumalalta ja sen tähden perustaneet Gospel First -lähetysjärjestön. Toiminta mallimme on yksinkertainen: mennä ja julistaa, koska herätys seuraa aina julistettua Sanaa. Aika jossa elämme on suuri elonkorjuun aika. Siksi evankelioimme, rakennamme missio, julistus -tapahtumia saavuttaaksemme ihmisiä evankeliumin sanomalla. Evankeliumissa on Jumalan voima ja tämän voiman tulee tulla esille, erityisesti tässä pimeässä ajassa, jossa elämme, koska raamattu sanoo että evankeliumi on voima jokaiselle joka uskoo.

Olemme tehneet kohta kolme vuotta lähetys/missio -työtä Gospel Firstin kautta. Olemme saaneet johdattaa isoja ihmismääriä Jeesuksen luokse. Voimme tehdä vielä enemmän, jos autat meitä. Saisimme tehtyä tehokkaita evankeliumin -julistus tapahtumia ja voisimme viedä pelastuksen sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta kadotetuille sieluille.

Ettekö sano: ’Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu’? Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. (Joh. 4:35)

Seuraava tapahtuma, johon tarvitsemme apua:

Seuraava tapahtumamme on Tammikuun alussa Ugandassa. Olemme aukaisseet Evankeliointi -keskuksen Ugandaan, Kampalaan ja menenne kouluttamaan evankelistoja ja pitämään outreach -tapahtumia Kampalan slummeihin.

Pakistaniin rakennamme parasta aikaa missiota, joka toteutetaan Helmikuussa 2022. Tämän mission kautta yritämme tavoittaa kymmeniä tuhansia pakistanilaisia, ensi käden evankeliumin julistuksen kautta.

Evankeliumi on ilmaista, mutta sen vieminen ihmisille maksaa. Olisi suuri siunaus, jos voisit auttaa meitä ja lähettää evankeliumia Ugandaan tai Pakistanilaisille työmme kautta! He tarvitsevat rakkauden lahjaasi ja evankeliumi on parasta mitä voimme antaa!

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Uudenvuoden tapahtumassa puhujina mm. Arto ja Serena Boa, Teemu ja Minna Tapio, Miko Puustelli ja Miisu Piipari.

Ohjelma:

Pe 31.12 klo 14.00. Ylistystanssi seminaari, Miisu Piipari.
Pe 31.12 klo 18.00. Ylistys ja rukous.
Pe 31.12. klo 19.00. Arto Boa.
Pe 31.12. klo 22.00. Useita puhujia.

La 1.1. klo 15.00. Ylistys ja rukous.
La 1.1. klo 16.00. Teemu Tapio.
La 1.1. klo 19.00. Miko Puustelli.
La 1.1. klo 21.30 Odota ihmettä -dokumettielokuvan ensi-ilta.

Su 2.1. klo 11.00. Ylistys ja rukous.
Su 2.1. klo 12.00. Miisu Piipari.
Su 2.1. klo 15.00. Teemu Tapio.

Paikka:
Kingdom Center, Heimolinnankatu 10, Loimaa.

Suorat lähetykset TV7 kanavalla. katso lähetysajat www.tv7.fi

Tervetuloa!

Loimaanuusivuosi #Elävätvirrat #JeesusKristus #ihmeidentekijä

Uudenvuoden tapahtuma on Loimaan Elävät virrat -seurakunnan (uskonnollinen yhdyskunta) vakiintunutta Jumalanpalvelustoimintaa.

Terveisiä Liberiasta. 🇱🇷🙏
Saimme julistaa joulukuussa evankeliumia Liberiassa. Mitä siellä tapahtui?

Presitentin hengellinen neuvonantaja Rev. M. Emmanuel Nimely lähettää videon lopussa lyhyesti terveiset Suomeen.

Seuraava Gospel First -lähetysmatka Tammikuussa 2022 Ugandaan. Auta meitä viemään evankeliumia Itä-Afrikkaan:

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry
(Uganda viite : 1122)

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Joulu on antamisen aikaa! Olemme erittäin kiitollisia kaikista vaatelahjoituksista Ugandan avun tarpeessa oleville ihmisille. Tänään pakkasimme ne valmiiksi 2. tammikuuta varten, olemme niin siunattuja, että pystyimme valmistamaan 4 isoa matkalaukkua ja tiedämme, että Jumalan rakkaus koskettaa monia, jotka ottavat ne vastaan! Kiitos avustasi!!! Kiitos Jorma ja Anneli Lahikainen! 🙏🙏🙏❤️❤️❤️ Kiitos Henna Karjalainen

Xmas is a time to give! We are so grateful for all the donations of clothes going to the people in need in Uganda. Today we packed them to be ready for the 2nd of January, we feel so bless we could make 4 big suitcase and we know God’s love will touch the many that will receive them! Thank you for your help!!! Thank you Jorma ja Anneli Lahikainen! 🙏🙏🙏❤️❤️❤️ Kiitos Henna Karjalainen

Valmistimme kortteja Ugandan lapsille, tarkoitettu laittaa pakettien sisälle.. Se on kuin pieni tervehdys ja värityskirja samalla ❤️🙏

Merry Chrismast and blessed new year 2022!

”And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And, lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them: and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not: for, behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Saviour, which is Christ the Lord.” (Luuk. 2:8-11)

Gospel First – Evankeliumi ensin -ohjelma: Evankeliointi TV7 tiistai 14.12.2021 klo 21:30

On yksi asia jota voimme tehdä täällä maanpäällä, mutta emme enää taivaassa. Ja asia on evankeliointi. Jeesus käski meitä menemään kaikkeen maailmaan julistamaan evankeliumia ja sitä meidän tulisi tehdä! Ohjelmassa terveisiä Pakistanista, Venäjältä ja Kontulasta.

Haluamme viedä ohjelman kautta Kristus -keskeistä evankeliumin ilosanomaa eteenpäin. Gospel First – Evankeliumi ensin -ohjelma: Evankeliointi TV7 tiistai 14.12.2021 klo 21:30

Ja hän sanoi heille: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. (Mark. 16:15)

Markuksen evankeliumissa, luvussa 16 Jeesus sanoo: ”Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille”. Jeesuksen antama toiminta -malli on yksinkertainen, menkää ja julistakaa. Tämän kutsun olemme saaneet Jumalalta ja sen tähden perustaneet Gospel First -lähetysjärjestön. Toiminta mallimme on yksinkertainen: mennä ja julistaa, koska herätys seuraa aina julistettua Sanaa. Aika jossa elämme on suuri elonkorjuun aika. Siksi evankelioimme, rakennamme missio, julistus -tapahtumia saavuttaaksemme ihmisiä evankeliumin sanomalla. Evankeliumissa on Jumalan voima ja tämän voiman tulee tulla esille, erityisesti tässä pimeässä ajassa, jossa elämme, koska raamattu sanoo että evankeliumi on voima jokaiselle joka uskoo.

Olemme tehneet kaksi vuotta lähetys/missio -työtä Gospel Firstin kautta. Olemme saaneet johdattaa isoja ihmismääriä Jeesuksen luokse. Voimme tehdä vielä enemmän, jos autat meitä. Saisimme tehtyä tehokkaita evankeliumin -julistus tapahtumia ja voisimme viedä pelastuksen sanomaa Jeesuksesta Kristuksesta kadotetuille sieluille.

Ettekö sano: ’Vielä on neljä kuukautta, niin elonleikkuu joutuu’? Katso, minä sanon teille: nostakaa silmänne ja katselkaa vainioita, kuinka ne ovat valjenneet leikattaviksi. (Joh. 4:35)

Seuraava tapahtuma, johon tarvitsemme apua:

Seuraava tapahtumamme on Tammikuun alussa Ugandassa. Olemme aukaisseet Evankeliointi -keskuksen Ugandaan, Kampalaan ja menenne kouluttamaan evankelistoja ja pitämään outreach -tapahtumia sinne Tammikuussa.

Pakistaniin rakennamme parasta aikaa missiota, joka olisi Helmikuussa 2022. Tämän mission kautta yritämme tavoittaa kymmeniä tuhansia pakistanilaisia, ensi käden evankeliumin julistuksen kautta.

Evankeliumi on ilmaista, mutta sen vieminen ihmisille maksaa. Olisi suuri siunaus, jos voisit auttaa meitä ja lähettää evankeliumia Ugandaan tai Pakistanilaisille työmme kautta! He tarvitsevat rakkauden lahjaasi ja evankeliumi on parasta mitä voimme antaa!

Tue: GOSPEL FIRST RY:n
Työtä :

Suurin tarve:
TILISIIRTO
tilille: FI23 5542 2320 4252 00
saaja: Gospel First ry

Suurin tarve:
MobilePay 61466

Rahankeräyslupa:
RA/2021/151
Poliisihallitus Arpajaishallinto

Mr. President of The Republic of Liberia Dr. George Maneh Weah. It was a honor to meet the president of Liberia and eat lunch together with international guests at Jamaica resort. His excellency is a born again Christian. And he preached a very nicely yesterday at the Liberia Spiritual cleansing, Peace Reconciliation & Prayer summit.

Mr. President has live years in Europe and played football in AC Milan in 1995 where he spent four successful seasons, winning Serie A twice.

I talked also in Italian -language in addition of English with the President, and the guests from France -speaking countries spoke France. president knows many languages and it’s a such a great blessing for the country to have Christian president who is wise and seeks the ways of God.

What an amazing way to start the day, to visit Dominion Praise Chapel -church in Monrovia, Liberia. Bishop Amps Greatness Bah invited me to visit his church and preach a sunday message to the congregation. He is a truly a great man of God. He was living for years in refugee camp and he help a lot of people there and minister the word of God. He have move back to Liberia and now he has lived some years in here and start church planting projects.

Wow! We had very powerful Sunday meeting today! Praise the Lord! God is great! We were thirsty of the living water and Jesus gave us His spirit! Living water! Liberia for Jesus ✝️🇱🇷☺️🙏

WhatsApp WhatsApp us