GOSPEL FIRST TANZANIA


Coming happening:
We are going to Tanzania and preparing to go for a Gospel crusade in the 6th to 17th of July 2019. Tanzania is a country that needs to hear the gospel, in this country there is 60 millions inhabitants and 6 millions persons that are totally unreached. Islam is strong in this country and we have a big task to reach muslim -people with gospel message. In Tanzania, there is a 156 different people groups, so we have a great need to pray for this people and to proclaim gospel to them.

The harvest is plentiful, but the laborers are few; therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest.” (Mat 9:37-38)

GOSPEL FIRST TANZANIA 

Menemme Tanzaniaan missiomatkalle, julistamme crusade -evankelionti tapahtumissa 6-17.7.2019 välisenä aikana. Tanzania on maa, jonka tarvitsee kuulla evankeliumia. Tässä maassa asuu 60 miljoonaa ihmistä joista 6 miljoonaa on täysin tavoittamatta. Islamilla on vahva jalansija ja meillä on työ tehtävänä saavuttaa muslimeja evankeliumilla. Tansaniassa on 156 eri etnistä ihmisryhmää, joten meillä on tehtävä rukoilla näiden ihmisten puolesta ja julistaa heille evankeliumi.

Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: “Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän.
Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.” (Matt. 9:37-38)

TV7 GOSPEL FIRST – EVANKELIUMI ENSIN


We have started implementing the “Gospel First” program for the national TV7 channel, in Finland. Today Maria Mustonen shared her testimony. The program will be transmitted on TV7 every other week, starting on Tuesday, August 28th at 9:15 pm (changes possible). Every program will be of 30 minutes with a structure including a theme, enriched by testimonies and teaching. We want to spread the Christ-centered gospel through this program. The program will be in Finnish language.

Olemme aloittaneet ”Gospel First – Evankeliumi ensin” -ohjelman toteutusta. Ohjelman ulostulo on Taivas TV7-kanavalla joka toinen viikko, alkaen tiistaina 28.8.2019 klo 21:15 (muutokset mahdollisia). Puolen tunnin ohjelmassa on aina teema, jonka ympärille tehdään todistuksia ja opetuksia, tänään kuvasimme Maria Mustosen todistuksen. Haluamme viedä ohjelman kautta Kristus -keskeistä evankeliumin ilosanomaa eteenpäin.

Today we recorded some info about different countries and the spiritual situations that rule in those countries. We did these clips for the Gospel First -program. Thank you Mikke Tiainen. For example, did you know that almost 50% of Estonians are agnostics? Only this fact tells us that we have a lot of work to do to proclaim the gospel to people. I’m happy that Mikke leaves tomorrow to Japan with his wife, to prepare their future missionary field.

😊We sold our car and bought a van/minibus for the Gospel First -Missions. In this coming May we will travel to Russia with this van and we are also planning to have Missions trips with our Muslim -background brothers to Muslim areas inside of Europe. I’m so happy for the great refugee’s revival in Finland and for what we have experienced. I just wondered today, what a joy it has been to proclaim the Gospel here in Finland, to thousands of Muslims! Now, we have so many hot evangelist among these guys, with the will to proclaim the Gospel to this world! Who could know something like this would happen in Finland? What else can happened ? What God has prepared for them? What is sure is that we know that we have to reach those who haven’t heard yet the good news about Jesus! 🙌🙏

When God is your reason to live, you’ll never have a reason to quit!
When God is your reason to preach – you’ll never have a reason to be quiet! 
When God is your reason to go – you’ll never Have a reason to get stuck!👍

Myimme automme ja ostimme minibussin Gospel First -toiminnalle. Toukokuussa teemme missiomatkan Venäjälle. Järjestelemme myös missiomatkoja Euroopan muslimialueille, uskoon tulleiden muslimitaustausten veljiemme kanssa. Olen niin onnellinen arabi -herätyksestä, jonka saimme kokea Suomessa. Mietin juuri tänään kuinka ihmeellistä oli saada julistaa evankeliumia tuhansille muslimeille Suomessa! Nyt, meillä on monta väkevää evankelistaa heidän joukossaan, jotka itse haluavat julistaa tälle maailmalle! Kuka olisi uskonut, että jotain tällaista voisi tapahtua Suomessa? Niin mitä muuta tuleekaan vielä tapahtumaan? Mitä Jumala on varannut heidän varalleen? Me tiedämme sen, että meidän tulee tavoittaa heidät, jotka eivät ole vielä kuulleet hyvää uutista Jeesuksesta! 

Jos Jumala on syysi elää – sinulla ei ole koskaan syytä luovuttaa!
Jos Jumala on syysi julistaa – sinulla ei ole koskaan syytä olla hiljaa!
Jos Jumala on syysi lähteä – sinulla ei ole koskaan syytä jumittua paikalleen!😊🙌🙏

TURKEY/TURKKI

Coming happenings:
🇹🇷🙏We have a mission trip to Turkey in May 2019. Because of the nature of this trip, we cannot inform about the details of this coming trip. Please remember us in your prayers, that all would work out as God want.

🇹🇷🙏Teemme missiomatkan Turkkiin toukokuussa 2019. Matkan luonteen vuoksi emme voi kertoa yksityiskohtaisesti kaikesta. Rukoillaan, että kaikki sujuisi niinkuin Jumala haluaisi.🙏

RUSSIA/VENÄJÄ

Coming happenings:
🇷🇺😊🙏Mission trip to Russian Karelia and outside Karelia between 10th and 15th on May. It’s nice to visit friends who had came to of faith in previous trips and it’s great to seek together new ways to advance the gospel in Russia.

🇷🇺Missiomatka venäjän Karjalaan ja karjalan alueen ulkopuolelle 10-15.5. On mukava käydä samalla tervehtimässä uskoon tulleita ystäviä, pitkästä aikaa. Ja etsiä yhdessä keinoja viedä evankeliumia eteenpäin Venäjällä. 🙏