Today we recorded some info about different countries and the spiritual situations that rule in those countries. We did these clips for the Gospel First -program. Thank you Mikke Tiainen. For example, did you know that almost 50% of Estonians are agnostics? Only this fact tells us that we have a lot of work to do to proclaim the gospel to people. I’m happy that Mikke leaves tomorrow to Japan with his wife, to prepare their future missionary field.

😊We sold our car and bought a van/minibus for the Gospel First -Missions. In this coming May we will travel to Russia with this van and we are also planning to have Missions trips with our Muslim -background brothers to Muslim areas inside of Europe. I’m so happy for the great refugee’s revival in Finland and for what we have experienced. I just wondered today, what a joy it has been to proclaim the Gospel here in Finland, to thousands of Muslims! Now, we have so many hot evangelist among these guys, with the will to proclaim the Gospel to this world! Who could know something like this would happen in Finland? What else can happened ? What God has prepared for them? What is sure is that we know that we have to reach those who haven’t heard yet the good news about Jesus! 🙌🙏

When God is your reason to live, you’ll never have a reason to quit!
When God is your reason to preach – you’ll never have a reason to be quiet! 
When God is your reason to go – you’ll never Have a reason to get stuck!👍

Myimme automme ja ostimme minibussin Gospel First -toiminnalle. Toukokuussa teemme missiomatkan Venäjälle. Järjestelemme myös missiomatkoja Euroopan muslimialueille, uskoon tulleiden muslimitaustausten veljiemme kanssa. Olen niin onnellinen arabi -herätyksestä, jonka saimme kokea Suomessa. Mietin juuri tänään kuinka ihmeellistä oli saada julistaa evankeliumia tuhansille muslimeille Suomessa! Nyt, meillä on monta väkevää evankelistaa heidän joukossaan, jotka itse haluavat julistaa tälle maailmalle! Kuka olisi uskonut, että jotain tällaista voisi tapahtua Suomessa? Niin mitä muuta tuleekaan vielä tapahtumaan? Mitä Jumala on varannut heidän varalleen? Me tiedämme sen, että meidän tulee tavoittaa heidät, jotka eivät ole vielä kuulleet hyvää uutista Jeesuksesta! 

Jos Jumala on syysi elää – sinulla ei ole koskaan syytä luovuttaa!
Jos Jumala on syysi julistaa – sinulla ei ole koskaan syytä olla hiljaa!
Jos Jumala on syysi lähteä – sinulla ei ole koskaan syytä jumittua paikalleen!😊🙌🙏

TURKEY/TURKKI

Coming happenings:
🇹🇷🙏We have a mission trip to Turkey in May 2019. Because of the nature of this trip, we cannot inform about the details of this coming trip. Please remember us in your prayers, that all would work out as God want.

🇹🇷🙏Teemme missiomatkan Turkkiin toukokuussa 2019. Matkan luonteen vuoksi emme voi kertoa yksityiskohtaisesti kaikesta. Rukoillaan, että kaikki sujuisi niinkuin Jumala haluaisi.🙏

RUSSIA/VENÄJÄ

Coming happenings:
🇷🇺😊🙏Mission trip to Russian Karelia and outside Karelia between 10th and 15th on May. It’s nice to visit friends who had came to of faith in previous trips and it’s great to seek together new ways to advance the gospel in Russia.

🇷🇺Missiomatka venäjän Karjalaan ja karjalan alueen ulkopuolelle 10-15.5. On mukava käydä samalla tervehtimässä uskoon tulleita ystäviä, pitkästä aikaa. Ja etsiä yhdessä keinoja viedä evankeliumia eteenpäin Venäjällä. 🙏

Work and vision

Work among immigrants

We want to do practical discipleship work with immigrants that have come to faith from Muslim backgrounds. For years, we have been involved in the work among muslims. We have got to know where the real need for gospel is and for this reason we want to be involved in this work, putting our effort as much as needed. We are developing different ways to reach the immigrants with gospel. We already have done evangelism work together in Finland and we are also planning to organize mission’s trips in Europe with the target to reach especially muslim background people. In recent years, we have seen hundreds of asylum seekers coming to faith and learning the Bible truths in Finland. Those born-again refugees should be included in the work of the Great Commission: this is one of our vision.

Maahanmuuttajatyö

Ideanamme on tehdä käytännön opetuslapseustyötä maahanmuuttajien parissa. Olemme olleet mukana vuosien ajan muslimien parissa tehtävässä työssä. Tiedämme kohteita, jotka tarvitsevat evankeliumia ja haluamme olla mukana tässä työssä, siinä määrin kun pystymme. Kehittelemme erilaisia tapoja tehdä maahanmuuttajien kanssa evankeliumin työtä. Suomessa teemme yhdessä evankeliointia ja järjestäisimme mahdollisuuksien mukaan. esim. aktiomatkoja uskoontulleiden ex-muslimien kanssa Euroopan maihin, muslimialueille. Viime vuosina olemme Suomessa nähneet satojen turvapaikanhakijoiden tulevan uskoon ja oppivan Raamatun totuudet, heidät pitää ottaa mukaan toteuttamaan suurta lähetyskäskyä, tämä on yksi työmme näky.

Russia

We have contacts in Russia and we will be involved in Russian work this year.

Venäjä

Meillä on yhteyksiä Venäjälle ja tulemme tänä vuonna olemaan Venäjän työssä mukana. 

Finland

We have done evangelism in the street Finland and we gonna carry on that.

Suomi

Olemme olleet kaduilla evankelioimassa ja jatkamme tätä työtä.

Estonia

We have visited Estonia and we gonna carry on this work, with possibilities we have.

Viro

Olemme käyneet viime vuosina useasti Virossa ja jatkamme tätä työtä mahdollisuuksien mukaan.

Other  things

We have a lot of  ideas and willing to operate in many countries where we are going to organize collaborative patterns. We rely on the pattern of apostolic deeds for missions, crusade events, and more. We want to proclaim the gospel to those who have not heard the good news. We pray and the Holy Ghost will lead us to the right place, at the right time, to do the right things! We love, pray, and proclaim!

Muut asiat

Meillä on vireillä paljon ideoita ja maita, joihin tulemme järjestämään yhteistyökuvioita. Luotamme Apostolien tekojen malliin missioiden, tapahtumien ynnä muun toiminnan suhteen, me rukoilemme ja julistamme ja Jumala on luvannut johdattaa, kun rukoillen kuljemme. Haluamme julistaa evankeliumia heille, jotka eivät ole kuulleet ilosanomaa. Rukoilemme johdatusta työhön, että olisimme oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, tekemässä oikeita asioita! 

The short doctrinal definition of the doctrinal line of the G1 International

The short doctrinal definition of the doctrinal line of the Gospel First International -organization can be found in the main points of the Pentecostal Faith. Here are shortly definitions of the doctrines we are committed to:

The Main Articles of Faith:

1. The Bible

The Holy Bible is the Holy Spirit inspired Word of God and the only foundation of our doctrine.

2. God

God is One, Eternal God in three persons: the Father, the Son and the Holy Spirit. God is the Creator of the heaven and the earth.

3. Jesus Christ

Jesus Christ is the Son of God, who was conceived by the Holy Spirit, was born of the Virgin Mary and lived a sinless life teaching and doing miracles. Through His death on the Cross Jesus reconciled the world, was raised from the dead and ascended to heaven at the right hand of the Father. 

4. Man, Fall and Redemption

God created man in His own image to enjoy fellowship with Him, but through the Fall man was alienated from God. Through faith in Jesus man receives the gift of righteousness and is born again as a child of God.

5. The Work of the Holy Spirit

The Holy Spirit awakens the man spiritually so that he is then able to receive the Salvation prepared for him by God and the indwelling of the Holy Spirit. Jesus Christ baptizes the believer with the Holy Spirit who distributes spiritual gifts for the edification of the Church as in the time of the Apostles. The believer is meant to live in the fullness of the Holy Spirit bearing the fruit of the Spirit.

6. The Church

The Church is a society of believers founded and lead by Christ and built upon the teaching of the Apostles. All believers everywhere in every age are members of the same and united Church, which is manifested through the local assembly. Jesus Christ commanded His Church to make disciples of all the nations, to baptize and to teach them. The Church forms the spiritual priesthood whose function is to serve the Lord and to show Christian charity to all men.

7. The (Water) Baptism

The (Water) Baptism is connected to God’s Redemptive work. Baptism is done to a believer at the command of Jesus Christ in the Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit by immersion in the water. The person baptized is then joined in the local assembly. 

8. The Communion

The Communion is a memorial and fellowship meal appointed by Jesus for His followers in which He Himself is present through faith. The Communion proclaims the reconciliatory work of Jesus and is participation in His Death and Resurrection. 

9. The Death and the Resurrection

All people will experience a bodily Resurrection. The righteous will rise up in the Resurrection of Life and the ungodly in the Resurrection of Judgement.

10. The Second Coming of Jesus and Eternity

Jesus Christ will rapture His Church to be with Him according to His promise after which He will come to rule the whole world as King. God will create New Heavens and New Earth. The is the eternal heritage of the righteous. 

Confession of Faith

We Believe in one God, the Almighty Father, Creator of the heaven and the earth and all things, visible and invisible; and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father from eternity:  God out of God and Light out of Light, truly God of the same being as the Father’;  who for us as man and for our salvation, descended from heaven and became flesh, truly God and truly man, conceived by the Holy Ghost and born of the virgin Mary; who suffered, was crucified, died, descended into Hades and arose on the third day;  who ascended into heaven and sitteth on the right hand of God the Father, from where He cometh again in glory to judge the living and the dead;  and of whose kingdom there shall be no end;  and in the Holy Ghost that speaketh through the prophets, whereby we bear the image of the Father, and that dwelleth in us and is our teacher and guide in all truth;  and that He is one God.

Gospel First Ry:n opillisia määritteitä.

Tässä ohessa liitteenä lyhyesti opinmääritelmät johon olemme sitoutuneita työssämme. Määritteet löytyvät myös Helluntaiseurakunnan uskon pääkohdista. (Seinäjoen talvipäivät 19.1.2001)

1. Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt Jumalan sana ja oppimme ainoa perusta.

2. On yksi, iankaikkinen Jumala kolmessa persoonassa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jumala on taivaan ja maan luoja.

3. Jeesus Kristus on Jumalan Poika, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta ja eli synnittömän elämän opettaen ja tehden tunnustekoja. Ristinkuolemallaan Jeesus sovitti maailman synnin, nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle.

4. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja yhteyteensä, mutta syntiinlankeemuksessa ihminen joutui eroon Jumalasta. Uskomalla Jeesukseen ihminen saa lahjaksi vanhurskauden ja uudestisyntyy Jumalan lapseksi.

5. Pyhä Henki herättää ihmisen hengellisesti, niin että hän voi ottaa vastaan Jumalan valmistaman pelastuksen, jolloin Pyhä Henki tulee häneen asumaan. Jeesus Kristus kastaa uskovan Pyhällä Hengellä, joka jakaa armolahjoja seurakunnaan rakentumiseksi niin kuin apostolien aikana. Uskova on tarkoitettu elämään Pyhän Hengen täyteydessä Hengen hedelmää kantaen.

6. Seurakunta on Kristuksen perustama ja johtama, apostolien opetukselle rakennettu uskovien yhteisö. Kaikki uskovat kaikkialla ja kaikkina aikoina kuuluvat yhteen ja yhteiseen seurakuntaan, joka näkyvällä tavalla ilmenee paikallisseurakuntana. Jeesus Kristus käski seurakuntaansa tekemään kaikista kansoista opetuslapsia, kastamaan ja opettamaan heitä. Seurakunta muodostaa hengellisen papiston, jonka tehtävänä on palvella Herraa ja osoittaa kristillistä rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.

7. Jeesuksen asettama kaste liittyy Jumalan pelastustyöhön. Kaste toimitetaan uskovalle Jeesuksen Kristuksen käskystä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen veteen upottamalla. Kastettu liitetään paikalliseen seurakuntaan.

8. Ehtoollinen on Jeesuksen seuraajilleen asettama muisto- ja yhteysateria, jossa hän on uskon kautta itse läsnä. Ehtoollinen julistaa Jeesuksen sovitustyötä ja on osallisuutta hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa.

9. Kaikki ihmiset kokevat ruumiillisen ylösnousemuksen. Vanhurskaat nousevat elämän ylösnousemuksessa ja jumalattomat tuomion ylösnousemuksessa.

10. Jeesus Kristus tempaa lupauksensa mukaan seurakuntansa luokseen, minkä jälkeen hän tulee kuninkaana hallitsemaan koko maailmaa. Jumala luo uuden taivaan ja uuden maan. Tämä on vanhurskaiden ikuinen osa.

Apostolinen uskontunnustus

Minä uskon Jumalaan,
Isään, Kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan,
ja Jeesukseen Kristukseen,
Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,
joka sikisi Pyhästä Hengestä,
syntyi neitsyt Mariasta,
kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan,
nousi kolmantena päivänä kuolleista,
astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella
ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,
ja Pyhään Henkeen,
pyhän yhteisen seurakunnan,
pyhäin yhteyden,
syntien anteeksiantamisen,
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän.