GOSPEL FIRST – COMING HAPPENINGS:


🇹🇷We have a mission trip to Turkey in May 2019. Because of the nature of this trip, we cannot inform about the details of this coming trip. We go to visit refugees that live in the Turkey. Please remember us in your prayers, that all would work out as God want. We have a big battle to battle against deception of Islam.

🇹🇷Teemme missiomatkan Turkkiin toukokuussa 2019. Matkan luonteen vuoksi emme voi kertoa yksityiskohtaisesti kaikesta. Menemme vierailemaan erityisesti pakolaisten luona jotka asuvat Turkissa. Rukoillaan, että kaikki sujuisi niinkuin Jumala haluaisi. Meillä on iso taistelu taisteltavana Islamin eksytystä vastaan.

GOSPEL FIRST – TANZANIA 🇹🇿

I sincerely ask for a prayer support for the Gospel First work, for all the new things that are coming. Especially we need a prayer for the preparation for crusades to Tanzania.

Many fruitful doors to advance the gospel have opened up, and at the same time, challenges. Now, in between 7th and 17th of July of 2019, we are organizing crusades in Tanzania. However, the infrastructure of these events poses great challenges. We need to get the PA -speakers, state structures and transporting equipment to build two missions together with locals. first crusade we do in the city called Pugu and the second in Temek. Events are designed to reach large numbers of non-believers; especially we want to reach Muslims.

We want to organize a mission together with the local churches, because:
Churches with external help are able to reach people effectively through missions. They need help with this and together we can work effective ways to win the challenges of this era, that’s our vision why we have set up Gospel First International.

If you want to help and be involved in a coming rescue missions, please take contact and ask for more:

info@g1international.fi

GOSPEL FIRST TANZANIA 2019
Tentative program for July 7th-17/2019

7th/07/2019 Arrival 
8th /07/2019 Orientation
9th/07/2019 Visit churches & spiritual mapping 
10th/07/2019 Evening service 
11th -13th /07/2019 First gospel crusade (Pugu)
14th/07/2019 • Sunday service (Kitunda)
• Second gospel crusade(Temeke)
15th -16th /07/2019 Second gospel crusade (Temeke)
17th /07/2019 • Feedback

Sunday sercive in the Pudozh, Russia.🇷🇺
We enjoyed time together and encouraged each other to look at Jesus instead of problems! My topic of the sermon was the power of God. It was awesome to spend time together!

My speech and my message were not in plausible words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power,
so that your faith might not rest in the wisdom of men but in the power of God. (1 Co 2:4-5)

Спасибо Иисус. 😊🙌🇷🇺🙏

Спасибо Иисус. 😊🙌🇷🇺🙏
It’s great to see Ivan and Marina. They come to faith some years back. We visited in the park of Pudozh where we proclaimed gospel. It was so nice to see these places again. It’s so sad that work of the gospel is getting very complicated. We have to pray for Russia! 🇷🇺🙏😊

On tosi hienoa nähdä Ivan ja Marina. He tulivat uskoon joitain vuosia sitten. Vierailimme puistossa jossa julistimme evankeliumia heille. Oli mukava nähdä näitä paikkoja jälleen. On niin surullista, että evankeliumin työ on tullut vaikeaksi Venäjällä. Rukoillaan Venäjän puolesta!

NEWS FROM RUSSIA – UUTISET VENÄJÄLTÄ

We arrive to Russia. 😊🇷🇺
It was long trip. We are happy to be here. Russia is a huge country that needs to hear the gospel message of hope and future in Christ! 🙏
Joh 3:16 “For God so loved the world, that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life.

Saavuimme Venäjälle. 🇷🇺
Matka oli pitkä. Olemme iloisia kun olemme täällä. Venäjä on iso maa joka tarvitsee kuulla toivon ja tulevaisuuden evankeliumia Kristuksesta! 🙏
Joh 3:16 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.

“GOSPEL FIRST – EVANKELIUMI ENSIN” – TV7

Gospel – is lifeline to the drowning world!😊👍👍
our task is to speak to life there where is death!
Light – where is darkness! We filmed many “Gospel First-Evankeliumi ensin” programs today in Central railway station of Helsinki. It was a great day 🙌🙏
“In him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it.”(Joh 1:4-5)

Evankeliumi – on pelastusköysi hukkuvalle maailmalle!
Meidän tehtävämme on kertoa elämästä sinne missä on kuolemaa! Kertoa valosta sinne missä on pimeää! Nauhoitimme tänään monta ” Gospel First – Evankeliumi ensin” ohjelmaa Helsingin rautatieaseman ympäristössä. Oli upea päivä!
Ohjelman ulostulo on Taivas TV7-kanavalla joka toinen viikko, alkaen tiistaina 28.8.2019 klo 21:15 (muutokset mahdollisia). 🙌😊🙏

Hänessä (Jeesuksessa) oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä.. (Joh 1:4-5)

TV7 GOSPEL FIRST – EVANKELIUMI ENSIN

Olemme tehneet innolla ”Gospel First – Evankeliumi ensin” -ohjelman parissa töitä. Puolen tunnin ohjelmassa on aina teema, jonka ympärille tehdään todistuksia ja opetuksia. Käänsimme todella mielenkiintoisen todistuksen Afrikasta Suomen kielelle, kiitos todella paljon Anna tästä työstä! Haluamme viedä ohjelman kautta Kristus -keskeistä evankeliumin ilosanomaa eteenpäin. Ohjelman ulostulo on Taivas TV7-kanavalla joka toinen viikko, alkaen tiistaina 28.8.2019 klo 21:15 (muutokset mahdollisia).

We have started implementing the “Gospel First” program for the national TV7 channel, in Finland. Today We translated really interested testimony from Africa, thank you so much Anna for this work! The program will be transmitted on TV7 every other week, starting on Tuesday, August 28th at 9:15 pm (changes possible). Every program will be of 30 minutes with a structure including a theme, enriched by testimonies and teaching. We want to spread the Christ-centered gospel through this program. The program will be in Finnish language.

GOSPEL FIRST TANZANIA


Coming happening:
We are going to Tanzania and preparing to go for a Gospel crusade in the 6th to 17th of July 2019. Tanzania is a country that needs to hear the gospel, in this country there is 60 millions inhabitants and 6 millions persons that are totally unreached. Islam is strong in this country and we have a big task to reach muslim -people with gospel message. In Tanzania, there is a 156 different people groups, so we have a great need to pray for this people and to proclaim gospel to them.

The harvest is plentiful, but the laborers are few; therefore pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest.” (Mat 9:37-38)

GOSPEL FIRST TANZANIA 

Menemme Tanzaniaan missiomatkalle, julistamme crusade -evankelionti tapahtumissa 6-17.7.2019 välisenä aikana. Tanzania on maa, jonka tarvitsee kuulla evankeliumia. Tässä maassa asuu 60 miljoonaa ihmistä joista 6 miljoonaa on täysin tavoittamatta. Islamilla on vahva jalansija ja meillä on työ tehtävänä saavuttaa muslimeja evankeliumilla. Tansaniassa on 156 eri etnistä ihmisryhmää, joten meillä on tehtävä rukoilla näiden ihmisten puolesta ja julistaa heille evankeliumi.

Silloin hän sanoi opetuslapsillensa: “Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän.
Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa.” (Matt. 9:37-38)

TV7 GOSPEL FIRST – EVANKELIUMI ENSIN


We have started implementing the “Gospel First” program for the national TV7 channel, in Finland. Today Maria Mustonen shared her testimony. The program will be transmitted on TV7 every other week, starting on Tuesday, August 28th at 9:15 pm (changes possible). Every program will be of 30 minutes with a structure including a theme, enriched by testimonies and teaching. We want to spread the Christ-centered gospel through this program. The program will be in Finnish language.

Olemme aloittaneet ”Gospel First – Evankeliumi ensin” -ohjelman toteutusta. Ohjelman ulostulo on Taivas TV7-kanavalla joka toinen viikko, alkaen tiistaina 28.8.2019 klo 21:15 (muutokset mahdollisia). Puolen tunnin ohjelmassa on aina teema, jonka ympärille tehdään todistuksia ja opetuksia, tänään kuvasimme Maria Mustosen todistuksen. Haluamme viedä ohjelman kautta Kristus -keskeistä evankeliumin ilosanomaa eteenpäin.