Gospel First –uutiskirje

Johannes 15:16 “Te ette valinneet minua, vaan Minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi: että mitä ikinä te anotte Isältä Minun nimessäni, Hän sen teille antaisi.”  Gospel First International -järjestönä haluamme toteuttaa tätä käskyä: mennä ja kantaa hedelmää, joka pysyy! Kaikki mitä kokoamme ja rakennamme tänne maan päälle, on katoavaa. Työ, jota teemme Jumalan valtakunnan ja evankeliumin eteenpäin menemiseksi, on pysyvää. Uudestisyntyneinä Kristuksen seuraajina meitä kehotetaan etsimään sitä, mikä on ylhäällä. Meidän katseemme ja mielemme tulee olla taivaallisiin. Kun etsimme ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan, meille luvataan kaikki muukin.

Syyskuussa teimme neljän hengen tiimillä missiomatkan Pakistaniin. Elokuussa Itä-Pakistanissa Jaranwalan alueella oli valtavasti mellakoita, jopa 27 kirkkoa tuhottiin ja noin 200 kristityn kotiin hyökättiin. Pakistanissa on voimassa yksi ankarimmista jumalanpilkkalaeista maailmassa, ja sitä käytetään usein väärin kristittyjä ja muita vähemmistöjä vastaan. Koraanin pilkasta epäiltynä tuomio voi olla elinkautinen vankeustuomio, Muhammedin pilkasta epäiltynä voi saada kuolemantuomion. Pakistanissa on maailman toiseksi suurin muslimiväestö. Kristittyjä Pakistanissa on noin 1,6 %. Kristittyjen osa ei ole helppo. Heitä syrjitään uskonsa vuoksi ja monet joutuvat kokemaan vihaa ja vainoa Kristuksen seuraamisen tähden. Koska Pakistanissa ovet ovat vielä auki, halusimme lähteä rohkaisemaan kristittyjä ja julistamaan evankeliumia, koska vain evankeliumissa on voima muuttaa tilanteita. Pakistanissa on herätyksen aika ja jos me emme mene, kuka menee? “Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: ‘Kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme?’ Minä sanoin: ‘Katso, tässä minä olen, lähetä minut.’” Jesaja 6:8

Kuvassa tiimimme vasemmalta: Paikallinen evankelistamme, Minna Karhunen, Viktor Sirdar, Ari Talja, Arto Boa ja Jukka Karhunen.

 

Kristittyjen rohkaisua ja avustusta Jaranwalassa

Saimme kutsun julistamaan evankeliumia Jaranwalaan, jossa kristityt vain muutamia viikkoja aiemmin olivat joutuneet muslimien hyökkäyksen kohteeksi. Heitä kohtaan oli tekaistu syytös jumalanpilkasta, minkä seurauksena kristittyjen koteihin ja kirkkoihin hyökättiin niitä tuhoamalla ja polttamalla. Tästä kaikesta huolimatta paikallinen pastori pyysi meidät julistamaan alueelle evankeliumia ja rohkaisemaan kärsiviä kristittyjä. Julistimme evankeliumia lähes 2000 ihmiselle. Saimme todistaa satoja uskonratkaisuja. Oli myös ilo järjestää kastetilaisuus julistustilaisuuden jälkeen. Ihmiset tulivat rohkaistuksi siitä, että me uskalsimme tulla Jaranwalaan ja julistaa Ilosanomaa. Mikä oli erityisen koskettavaa, että pastori, jonka seurakunnan edestä mellakka alkoi ja jonka seurakunta tuhottiin, oli se, joka halusi julistusmission Jaranwalaan! Pastorin suuri perhe oli pidätettynä lähes koko elokuun ajan ja myös väkivaltaa käytettiin hänen perhettään kohtaan. Tämä rohkea mies, pastori ja evankelista halusi heti jatkaa Jumalan valtakunnan työtä. Hänen kirkkonsa on kohta uudelleen rakennettu ja alas kaadettu risti pystytettiin uudelleen seurakunnan katolle. Halleluja, Kunnia Herralle! Hän ei jätä aloittamaan työtä kesken, vaan vie sen päätökseen.

Kastetilaisuus Jaranwalassa.

Valoa vainojen keskellä

Saimme vietyä avustusta 150 vainotulle perheelle, joiden kodit oli tuhottu. Kiitämme Hannu Lahtista ja Marttyyrien Ääntä, joka auttoi meitä tämän järjestämisessä. Avustimme useita perheitä aineellisesti ja rahallisesti. Yhdessä noin 8 neliön pienessä kodissa oli kaikki poltettu ja tuhottu. Palaneessa romukasassa oli pieni lasten polkupyörä. Angelika -niminen noin 5-vuotias tyttö kertoi, että se oli hänen pyöränsä. Voi sitä iloa, kuin saimme ostaa hänelle uuden pyörän palaneen tilalle.

 Evankeliumin julistamista tuhansille pakistanilaisille

Yhteistyössä yli sadan seurakunnan kanssa saimme järjestettyä neljä suurta julistustapahtumaa. Gujranwalan missiotapahtumaan saapui yli 10 000 kuulijaa ja tuhannet vastasivat pelastuskutsuun ottaen Jeesuksen omaan sydämeensä, kunnia Jumalalle! Lisäksi saimme rukoilla satojen sairaiden puolesta. Saimme todistaa ihmeitä ja merkkejä, kun Jumala kosketti ja paransi sairaita, täytti Pyhällä Hengellä vapauttaen ja antaen uusia kieliä.

Tuhannet ihmiset vastasivat pelastuskutsuun!

Kuvassa Ari Talja iloitsee upean julistustapahtuman päätteeksi. “Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne” (Nehemia 8:10).

Rukous parantaa

Julistustapahtumien lisäksi vierailimme seurakunnissa, pastoreita ja seurakuntalaisia rohkaisten ja vahvistaen. Järjestimme myös outreach –tapahtumia. Erään herätyskokouksen päätteeksi rukousalttarille saapui vanha mies rollaattorilla. Hän ei ollut kyennyt neljään kuukauteen kunnolla kävelemään, koska hänen toinen jalkansa oli poikki. Hän saapui ontuen, mutta rukouksen aika hän sai kokea Jumalan voiman ja hänen jalkansa vahvistui siinä hetkessä. Rukouksen päätteeksi hän lähti kävellen ulos seurakunnasta kantaen rollaattoria olallaan. Jumala todella osoittaa valtasuuruutensa ja voimansa ihmein, merkein ja tunnusteoin!

Parantumisihme herätyskokouksessa, kunnia Herralle!

Vierailimme monissa tiilentekijäyhteisöissä

Vierailimme myös tiilintekijäyhteisöissä julistaen evankeliumia. Nämä ihmiset elävät orjan asemassa. Tiilintekijät maksavat työnteolla velkaansa, joka on usein periytynyt aiemmilta sukupolvilta. Palkka työstä on niin pieni, että velkojen maksaminen ei ole käytännössä mahdollista. Nämä ihmiset olivat kuitenkin janoisia Jumalan puoleen ja kymmenet rukoilivat syntisen rukouksen ja pyysivät Jeesusta elämäänsä. Tämän lisäksi Jeesus kosketti sairaita; kaksi naista toivat todistuksen, kuinka heidän jalkasärkynsä oli parantunut. Johannes 8:36 “Jos siis Poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita.” Vapautuminen synnin orjuudesta Jeesuksen ristin työn kautta, on todellista vapautta. Tämä vapaus on avoinna kaikille ihmisille uskon kautta Jeesukseen Kristukseen.

Jukka Karhunen saarnasi voimallisen saarnan tiilintekijäyhteisössä ja ihmiset ottivat ilolla evankeliumin vastaan!

Lastentapahtuma onnistui hyvin

 

Järjestimme erikseen lastentapahtuman, johon osallistui noin 150 lasta. Jaoimme Jumalan sanaa, opetusta, ohjasimme erilaisia leikkejä ja pelejä sekä tarjosimme ruoan ja annoimme lahjoja. Tapahtuma oli onnistunut, täynnä iloa ja riemua ja mikä parasta – lapset saivat kuulla Jeesuksesta. Markus 10:14-15 “Sallikaa lasten tulla minun luokseni älkääkä estäkö heitä, sillä heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille: joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle.”

Minna Karhunen kertomassa lapsille Jeesuksesta lastentapahtumassa.

Ihmeet ja merkit seuraavat julistettua Sanaa Pakistanissa

Saimme todella todistaa Pyhän Hengen vuodatusta Pakistanissa; ihmisiä vapautui pahojen henkien vallasta, monet täyttyivät Pyhällä Hengellä ja saivat uusia kieliä. Lisäksi monet sairaat parantuivat. Eräskin halvaantunut mies alkoi rukouksen jälkeen liikuttaa raajojaan – Jeesus elää ja toimii, korotamme Hänen nimeään! Missiomatkan aikana tavoitimme noin 17 000 – 18 000 ihmistä ja näimme yhdessä tiiminä noin 4000 – 5000 ihmisen etsivän pelastusta. Kaikki kunnia ja kiitos yksin Jeesukselle! Tämä matka oli suuri voitto ja läpimurto Jumalan valtakunnalle, kun tuhansia uusia nimiä kirjoitettiin Taivasten kirjaan.

 

Tuhannet ihmiset ottivat Jeesuksen vastaan ja täyttyivät Pyhällä Hengellä.

Pakistanissa on paljon työtä

Teemme Gospel First ry:n kautta evankeliumin julistustyötä Pakistanissa tällä hetkellä kahden evankelistan kautta. Olemme aloittaneet tämän ohjelman huhtikuussa 2021 ja koulutamme evankelistoja Pakistanissa tulevaisuutta silmällä pitäen. Operatiivista työtä kehittää Jukka ja Minna Karhunen Tornion helluntaiseurakunnasta. He toimivat Gospel First ry:n Pakistanin työn operaattoreina. Jukka ja Minna ovat opettaneet ja kouluttaneet evankelista “Gideonia” ja “Monaa”. He ovat alle 30-vuotiaita innokkaita evankelistoja. Joka keskiviikko he opiskelevat Raamattua etäyhteyden kautta Suomesta käsin. Olemme myös ohjanneet heitä opiskelemaan englantia. Tuemme molempia evankelistoja kuukausittain, mutta “Monan” tuki ei riitä vielä hänen täyspäiväiseen evankelistana toimimiseen, vaan työskentelee opettajana päivätyökseen. Haluamme kehittää tätä työtä sielujen voittamiseksi Pakistanissa. Jos haluat lisää tietoa ja olla tiiviimmin työssä mukana, ota yhteyttä Minnaan.

Minna Karhunen

minnaliisa2011@gmail.com

 

 

Ugandan missiomatka

Lokakuun lopussa järjestimme Gospel First -lähetysjärjestönä missiomatkan Ugandaan, Kampalaan. Missiomatkan päätavoite oli Kampalan keskustan kaduilla asuvien ihmisten tavoittaminen. Matkaa edelsi useiden viikkojen valmistelu, joiden aikana paikalliset Gospel First -järjestön evankelistat kiersivät Kampalan katuja ja slummialueita julistaen evankeliumia ja kutsuen ihmisiä missiomatkan viimeisenä päivänä järjestettyyn Street people revival night –tapahtumaan.

Gospel First -järjestön evankelista ja koordinaattori Eric Testimony (punaisessa paidassa) kutsumassa kadun ihmisiä Street people revival night –julistustapahtumaan.

Monia tuli uskoon slummeissa

Ennen päätapahtumaa pidimme pienempiä kokouksia ja outreach –julistustapahtumia slummialueilla ja Kampalan kaduilla. Teimme yhteistyötä yhdessä paikallisten seurakuntien ja pastoreiden kanssa. Tavoitimme paljon päihteiden käyttäjiä, prostituoituja, kodittomia ja pakolaisia. Alttarirukouksen jälkeen monet huumeiden käyttäjät katuivat ja tekivät parannusta luovuttaen marihuanansa ja opioidinsa ja ottivat Jeesuksen vastaan syntien sovittajana ja pelastajana. Halleluja, kunnia Jeesukselle Kristukselle!

 

Julistamassa evankeliumia Kampalan slummissa.

Rukoilimme ihmisten puolesta, joista monet ottivat Jeesuksen sydämeensä.

Päätapahtuma

Missiomatka huipentui päätapahtumaan, jota varten vuokrasimme suuren auditorion Kampalan ydinkeskustasta ja järjestimme kyydityksiä kaupungin eri osista sadoille ja sadoille ihmisille. Noin 2000 ihmistä saapui Plaza Auditorioon, jossa he saivat kuulla evankeliumin ja monet vastasivat pelastuskutsuun! Tarjosimme kaikille osallistujille ilmaisen ruuan ja tapahtuman yhteyteen oli järjestetty myös ilmainen HIV-testaus. Teimme yhteistyötä Kampalan päihdehoitoyksiköiden kanssa, joihin pystyimme tarvittaessa ohjaamaan tapahtumassa uskoon tulleita, hoitoa tarvitsevia. Tapahtuma oli onnistunut ja iloitsemme, mitä Jumala teki näiden ihmisten sydämessä! Paikallisten kontaktien kautta jokainen uskoon tullut ohjataan seurakuntayhteyteen, jotta he voivat kasvaa uskossa ja löytää ympärilleen uskovien yhteyden.

Street people revival night –tapahtuma, jonne saapui noin 2000 ihmistä Kampalan kaduilta.

Monet vastasivat pelastuskutsuun!

Gospel First -keskus

Ugandassa Meillä on Gospel First -keskus, jonka olemme perustaneet vuoden 2022 alussa. Keskuksessa toimii noin viidenkymmenen paikallisen nuoren evankelistatiimi, joiden keski-ikä on hieman yli 20 vuotta. Juuri nyt on herätyksen aika Ugandassa! Iloitsemme siitä, mitä Jumala tekee ja kuinka paikalliset evankelistat lähtevät kaduille, kujille ja aitovierille voittamaan sieluja Taivasten valtakuntaan. Olemme pystyneet palkkaamaan tiiminvetäjän Gospel First -keskukseen. Eric Testimony on 25-vuotias evankelista ja järjestää evankeliointityötämme. Toimintamme kautta Kampalassa tulee ihmisiä uskoon viikoittain. Muutama kuukausi sitten olemme saaneet hankittua evankeliumin julistus -laitteiston Ugandaan. Itä-Afrikassa on valtava herätys ja tarve julistus -lähetystyölle. Näkynämme on kiertää Ugandan kaupunkeja ja julistaa eri alueilla evankeliumia. Ugandan väestöstä noin 80 % on alle 30-vuotiaita ja tämä nuori sukupolvi on vastaamassa voimallisesti evankeliumin pelastuskutsuun. Tarvitsemme käyttöömme kaikki mahdolliset työkalut, jotta saisimme julistettua evankeliumin kaikille luoduille, koska tämä on tehtävä, jonka Jeesus antoi meille kristityille.

Olemme sydämestämme kiitollisia kaikille esirukoilijoillemme ja tukijoillemme, Jumala teitä runsaasti siunatkoon uskollisuudestanne evankeliumin työhön. Uskomme, että jokaisella on oma paikkansa evankeliumin eteenpäin viemisessä ja lähetystehtävän loppuun saattamisessa. “Sillä ‘jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu’. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa? Ja kuinka kukaan voi julistaa, ellei ketään lähetetä? Niin kuin kirjoitettu on: ‘Kuinka suloiset ovat niiden jalat, jotka hyvää sanomaa julistavat!’” Room. 10:13-15.

Olisi suuri siunaus, jos voisit auttaa meitä ja lähettää evankeliumia ihmisille työmme kautta niin Suomessa kuin lähetystyökohteissa. Evankeliumi on parasta, mitä voimme antaa tälle kärsivälle maailmalle!

 

Seuraavat tapahtumat, joihin tarvitsemme apua:

  • Suunnittelemme missiota parhaillaan Etiopiaan joulukuuksi
  • Olemme organisoimassa julistustapahtumaa Ruandaan yliopistonuorille
  • Järjestelemme missiota myös Ugandaan, kongolaisten pakolaisten leirille

 

www.g1international.fi

 

Työmme tukeminen:

 

Tilisiirto

Tilille: FI23 5542 2320 4252 00

Saaja: Gospel First ry

 

Suurin tarve –viite: 1300

Ugandan työn viite: 1122

Pakistanin työn viite: 7799

 

MobilePay 61466 (suurin tarve)

 

Rahankeräyslupa: RA/2021/151 Poliisihallitus Arpajaishallinto

 

 

 

Kirjoittaja:
Julkaisu: 2023-11-20
osallistu

Lahjoita Gospel First-työhön

Lahjoittamalla voit osallistua Gospel First-lähetysjärjestön tekemään lähetystyöhön Afrikassa ja Aasiassa.
Lahjoita