Jumala toimii juuri nyt ainutlaatuisella tavalla Itä-Afrikan alueella. Siellä sijaitsee myös 45 miljoonan asukkaan Uganda. Sen väestöstä 80 % on alle 30 -vuotiaita. Pääkaupunki Kampalassa ympäristöalueineen asuu jo noin 10 miljoonaa ihmistä ja se kasvaa nopeasti. Koronapandemian jälkeen Ugandassa koetaan nyt hengellisen herätyksen aikoja. Jumala on herättänyt ihmiset etsimään suurin joukoin vastauksia elämänsä suurimpiin kysymyksiin. He tarvitsevat evankeliumin voimallista julistusta Jeesuksen sovitustyöstä juuri nyt kipeämmin kuin koskaan.

Lähetysjärjestö Gospel First International Arto ja Serana Boan johdolla haluaa vastata tähän Jumalan avaamaan mahdollisuuteen. Se järjestää Uganda Revival -mission 12.-22.6.2023 yhteistyössä Worship House -seurakunnan kanssa. Kyseessä on Ugandan voimakkaimmin kasvava seurakunta, jonka pastorina toimii Wilson Bugembe. Mukaan haastetaan myös muita alueen seurakuntia.

Julistamme evankeliumin päivittäin noin 10 000- 30 000 tuhannelle ugandalaiselle mission 3-päiväisen päätapahtuman aikana 16.-18.6. Ugandan tunnetuimmat gospel -muusikot vetävät mission päätapahtumaan mukaan ihmisiä suurin joukoin. Wilson Bugembe, Arto Boa ja Ari Talja julistavat evankeliumia mission päätapahtuman illoissa. Mission kautta julistamme evankeliumin suoraan vähintään 50 000 – 100 000 ugandalaiselle, kun lasketaan mukaan mission lukuisat pienemmät evankelioimistapahtumat 12.-22.6.  kuten slummikokoukset, naisten-, miesten- ja nuorten konferenssit, kampus -tapahtumat, gospel -rekat ja pienemmät tavoittavat tapahtumat.

 

Olemme kiitollisia Jumalalle, että olemme saaneet jo noin 50 hienoa nuorta evankelistaa Gospel First -keskuksen kautta tavoittamaan ihmisiä evankeliumin sanomalla! He voittavat viikoittain jo nyt ihmisiä Jeesukselle Ugandan pääkaupungissa Kampalassa. Työtä on paljon, mutta myös ihmisiä tulee paljon uskoon.

 

Evankeliumin julistaminen on ilmaista, mutta sen välittäminen suurille ihmisjoukoille maksaa. Jotta saamme sanoman välitettyä 100 000 ugandalaiselle tarvitsemme juuri sinun apuasi, joka rakastat Jeesuksen lähetyskäskyn toteuttamista! Tämän mission kokonaisbudjetti on saatu kutistettua tehokkailla kustannussäästöillä vain 13 000 €:een.

 

Autathan meitä tässä työssä, jotta voisimme tavoittaa yhä useampia ja johdattaa heidät Jeesuksen antamaan pelastukseen evankeliumin julistamisen kautta. Room. 10:13-14 lupaa meille ”jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?”

 

Kiitos että rukoilet mission puolesta ja tuet sitä mahdollisuuksiesi mukaan! Voitpa sitten antaa enemmän tai vähemmän, muistathan, että jokainen euro mahdollistaa evankeliumin julistamisen tämän mission kautta noin 10:lle ugandalaiselle.

 

Voit antaa lahjasi tähän missioon viitteellä 9920

tilille: FI23 5542 2320 4252 00

saaja: Gospel First ry,

Rahankeräyslupa:RA/2021/151

Poliisihallitus Arpajaishallinto

 

Mission budjetti muodostuu seuraavista asioista:

 

  • 30 tuhannen hengen tapahtumaa varten lava ja tarvittava tekniikka kolmelle päivälle: sisältäen äänentoiston, valaistuksen, miksausaseman, lavarakenteet, ison aggregaatin sähkön tuottamiseksi ja mediatiimin 5000€

 

  • Tapahtuman turvallisuustoimet sisältäen turvamiehet, ensiaputeltan, liikenteenohjauksen ja hallituksen lupa-asiat mm. poliisiviranomaiselta 500€

 

  • Mission ennakkomainonta mediassa ihmisten saamiseksi tapahtumaan sisältäen mediatiimin, tapahtumamainokset ja -julisteet, kutsut TV- ja Radio -kanavilla, kuvaustiimin, bannerit (tv:tä varten sekä livelähetyksen tapahtumasta radiokanaville) 1500€

 

  • Mission ennakkomainonta Gospel -rekoilla: Useita päiviä ennen päätapahtumaa äänentoistolla varustetut Gospel rekat ja lava-autot kiertävät aamusta iltaan ympäri Kampalaa kutsuen ihmisiä paikalle 1000€

 

  • Esivalmistelu työ 4 kuukautta ennen missiota 1000€: Ennen varsinaista missiota 12.-22.6. GF:n tukemat evankelistat kiertävät 4 kuukautta ennen missiota tapahtumapaikka Nansanan alueella järjestäen pieniä oheistapahtumia erityisesti slummeissa julistaen evankeliumia ja kutsuen ihmisiä missio -päätapahtumaan 16.-18.6.

 

  • Missioon mukaan tulevat seurakunnat: Mission yhteistyö -seurakuntien ja pastorien saaminen mukaan missioon: järjestelyt ja tarjoilut 500€

 

  • Suuremmat oheistapahtumat ennen mission päätapahtumaa ja pienet missiotapahtumat päätapahtuma-alueen ympärillä ja bussikyyditykset mission päätapahtumaan etäämmällä asuville nuorille. 500€

 

  • Gospel artistit päätapahtumaan 500€

 

  • Logistiikka ja eri tiimien liikkuminen samanaikaisiin tapahtumiin 12.-22.6., 3-5 auton vuokrat ja polttoaineet 1000€

 

  • Paikallinen missiokoordinaattori: toiminta, liikkuminen tapaamiset yms. 500€
Kirjoittaja:
Julkaisu: 2023-03-12
osallistu

Lahjoita Gospel First-työhön

Lahjoittamalla voit osallistua Gospel First-lähetysjärjestön tekemään lähetystyöhön Afrikassa ja Aasiassa.
Lahjoita